Nyheter

916 færre jobbsøkere i Rogaland

Nedgangen skyldes reduksjon i antallet delvis ledige. Samtidig har det i løpet av juli blitt 602 flere helt uten arbeid.

Etter lange perioder på hjemmekontor har mange nordmenn vendt tilbake til arbeidsgivers lokaler. Foto: Gorm Kallestad / NTB

12.134 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av juli. Det er en reduksjon på 916 arbeidssøkere den siste måneden og tilsvarer en andel på 4,8 prosent av arbeidsstyrken, viser Nav-tall som ble publisert fredag formiddag.

Nedgangen i den samlede arbeidsledigheten skyldes en kraftig reduksjon i antallet delvis ledige.

3740 personer, eller 1,5 prosent er registrert delvis uten arbeid, noe som er 1227 færre sammenlignet med juni. Samtidig har det i løpet av juli blitt 602 flere helt uten arbeid.

7362 personer står helt uten arbeid i fylket, noe som tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er vanlig at arbeidsledigheten i Norge stiger i juli på grunn av naturlige sesongvariasjoner, som for eksempel avsluttede prosjekter og nyutdannede studenter som registrerer seg. Derfor ser vi nå en trend hvor antallet helt ledige stiger, sier seniorrådgiver i NAV Rogaland, Gustav Svane i pressemeldingen.

– Mange innenfor reiseliv, overnatting og serviceyrker har gått fra å jobbe delvis til å jobbe fullt i sommer som følge av høy aktivitet. Derfor ser vi en solid nedgang i antallet delvis ledige, forklarer Svane videre.

NøkkeltallJuli 2021
Helt uten arbeid 16 – 67 år7362 (2,9%)
Arbeidsmarkedstiltak1032 (0,4%)
Bruttoarbeidsledighet8394 (3,3%)
Unge helt uten arbeid 16 – 29 år1675
Langtids-arbeidssøkere
(26 uker eller mer)
4910
Delvis uten arbeid3740 (1,5%)
Utlyste stillinger2166

Stabilt innenfor reiseliv og transport

Reiseliv og transport er yrkesgruppen med høyest antall helt ledige. Slik har det vært fra koronapandemiens start. I juli er denne gruppen stabil sammenlignet med juni med 1 010 helt ledige. Butikk- og salgsarbeid og industriarbeid følger etter med henholdsvis 815 og 771 helt ledige.

– Majoriteten av yrkesgruppene har en oppgang blant de helt ledige i juli grunnet naturlige sesongvariasjoner. Unntaket er næringer som påvirkes av turisme på sommeren, sier Svane.

Stavanger og Sandnes har høyest ledighet.

3 kommuner har høyere andel helt ledige enn gjennomsnittet for Rogaland på 2,9 prosent. Dette gjelder Stavanger (3,4 %), Sandnes (3,4 %) og Sola (3,2 %). På Haugalandet har Haugesund den høyeste andelen helt ledige med 2,9 prosent.

2 166 ledige stillinger i Rogaland

2 166 ledige stillinger ble lyst ut offentlig i løpet av måneden. Det er en økning på 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger er ingeniør og IKT-fag, (374) helse, pleie og omsorg (328), bygg og anlegg (236) og industriarbeid (201).

– Til tross for fellesferie og litt lavere aktivitet enn normalt, er det gledelig å se at det ble lyst ut over 2 000 ledige stillinger i juli. Bransjene med flest utlysninger, er næringer hvor det kreves formell kompetanse i form av høyere utdanning eller fagbrev, sier Gustav Svane.