Nyheter

Pressekonferansen: Skolestart, R-tallet, trinn fire i gjenåpningen

Statsministeren ønsker en så normal skolestart som mulig.

Statsminister Erna Solberg (H) holdt pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag. Bildet er fra en annen pressekonferanse.

Onsdag klokken 12.00 hadde regjeringen pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

Regjeringen er bekymret for Delta-varianten av koronaviruset og venter med å gå over til trinn fire i gjenåpningsplanen.

En ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 vil skje i midten av august, opplyser regjeringen. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

– Pandemien er ikke over. Det er en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land som følge av Delta-varianten, også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, slik som Storbritannia og Nederland. Det er knyttet usikkerhet til hvordan Delta-varianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI og ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Endringer i trinn tre i gjenåpningsplanen

Det innføres noen endringer i trinn tre av gjenåpningsplanen. Blant annet kan voksne delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser.

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august, opplyser regjeringen.

Sosiale tilstelninger for ansatte i bedrifter og organisasjoner defineres etter endringen som et offentlig arrangement i motsetning til i dag hvor de må følge reglene om private arrangementer. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.

Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. Barn som reiser med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjoner på grunnlag av koronasertifikat, har tidligere fått et slikt unntak og kan i dag reise inn.

Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19-forskriftens regler om unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i områder med karanteneplikt.

Solberg: Vi ønsker en mest mulig normal skolestart

Regjeringen venter med trinn fire av gjenåpningen fordi de vil at skolestarten skal bli så normal som mulig.

– Vi ønsker å ha litt flere vaksinerte før vi gjør det, fordi vi vil aller helst sørge for at vi kan starte skolene, universiteter og høyskoler på grønt nivå, et nivå som gjør at vi kan starte mest mulig normalt, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun gjentar regjeringens motto om at det er «data og ikke datoer» som er viktigst for gjenåpningen.

– Dataene nå er at det er mye positivt, men Delta-viruset er større. Vi har en del utbrudd rundt omkring. Vi har sagt vi vil prioritere barn og unge, og det gjør vi gjennom å ikke gå til trinn fire nå, men sørge for at de kan starte som normalt i barnehager og skole, sier statsministeren.

Solberg sier vi må være forberedt på å leve med smitte framover.

– Alle kommer ikke til å være fullt vaksinert og alle kommer ikke til å ha full beskyttelse. Men det vi vet er at disse vaksinene virker veldig godt mot alvorlig sykdom, det betyr at faren rundt dette blir mindre, men vi passer også på at vi ikke må ta steg tilbake igjen, derfor venter vi litt nå med trinn fire.

Høie: Har ikke nullvisjon for smitte i samfunnet

Selv om en større andel av befolkningen vaksineres, vil det være smitte i samfunnet, og vi må akseptere en større risiko framover, ifølge helseministeren.

– Vi vil oppleve at vaksinerte blir både syke og dør som følge av dette viruset. Det må vi som samfunn være forberedt på. Vi har ikke og kommer aldri til å ha en nullvisjon knyttet til smitte og risiko i samfunnet vårt, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse onsdag på spørsmål fra NTB.

Det ble da opplyst om at trinn fire i gjenåpningsplanen utsettes i to uker. Hovedbegrunnelsen for det er å sørge for at flest mulig skoler kan starte på grønt nivå.

Kommuner med økt smitte må likevel være forberedt på skolestart på gult nivå, ifølge Høie. Det løses i så fall med lokale tiltak.

– Det sitter langt inne å foreslå nye tiltak nasjonalt, sa helsedirektør Bjørn Guldvog.

FHI: R-tallet estimert til 1,1, ifølge usikker modell

Smittetallet, som viser hvor mange en person smitter videre, kan ifølge en usikker beregningsmodell ha steget til 1,1, framgår det av FHIs siste ukerapport.

FHI skriver i rapporten at dette tallet for forrige uke er basert på en mer usikker beregningsmodell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser.

– Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært flat med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 5. juli på 0,9, skriver FHI i rapporten.

– Det er fortsatt betydelige forskjeller i trenden mellom fylkene. Vi estimerer at 57 prosent av dem som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.

Unge under 18 år slipper smittekarantene

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år stort sett bli unntatt plikt til smittekarantene, opplyser regjeringen.

Ungdom må fortsatt i smittekarantene når de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, som for eksempel en kjæreste.

– Dette øker risikoen for smitte i samfunnet, men det er en risiko vi er villig å ta for at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig til høsten, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

Unntaket fra smittekarantene gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen.

– Det vil bli utarbeidet en nasjonal veiledning om hvilket testregime kommunene bør ha. Hvis ikke testregimet gjennomføres har vedkommende plikt til karantene, opplyser regjeringen.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing.

Høstens studiestart byr på fysisk undervisning og fadderuke

Det blir en langt mer normal studiestart i høst med både fysisk undervisning og fadderuke, sier forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Bank i bordet så ser det veldig mye bedre ut enn i fjor, sier Asheim til NTB.

Mens universitetene og høyskolene tidligere har fått beskjed om å passe på smittevern, er beskjeden nå at de må passe på at studentene får møte på studiestedet. I trinn fire av gjenåpningsplanen gis det unntak fra kravet om én meters avstand i undervisningssituasjoner.

– Da kan man for eksempel ha større grupper i en forelesningssal, sier Asheim.

På pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag kunngjorde regjeringen at de ikke vil iverksette det siste trinnet av lettelser i koronatiltak ennå, men skal se an situasjonen de neste to ukene.

I 2020 ble fadderukene avlyst flere steder som følge av smitteutbrudd. Asheim er mye mer optimistisk foran høstens studiestart.

– Vi har gitt 40 millioner kroner blant annet til fadderukene til høstsemesteret. Det krever noe mer ressurser å planlegge fadderuke i år, sier han.

Litt annerledes enn før pandemien blir det likevel. Vanligvis arrangeres det konserter ved fadderukene flere steder. Det må trolig utsettes til senere i høst, ifølge Asheim, men sosiale arrangementer og å bli kjent med folk skal være fullt mulig i høst.

Han minner om at også andreårsstudentene bør inkluderes.

– En del kom inn, har studert ett år, men har nesten ikke vært på campus.