Nyheter

22. juli: Minneutstilling med folkets hilsener i St. Petri Kirke

Etter gudstjenesten i St.Petri kirke 22. juli vil det bli satt opp en utstilling i kirken med bilder av hilsener som ble lagt utenfor Domkirken i tiden etter terroren.

Stavanger Byarkiv står bak utstillingen da de oppbevarer minnematerialet fra tiden etter 22. juli 2011. Alle hilsener, gjenstander og kondolanseprotokoller som blant annet ble lagt ut ved Domkirken, slik at de som ønsket kunne skrive noen ord til de omkomne og pårørende.

Utstillingen består av et variert utvalg av de hilsenene som ble lagt utenfor domkirken etter 22. juli. Noen skriftlige hilsener, men mest tegninger.

– Det er tegninger som vi synes har et tydelig budskap. Hovedsakelig barnetegninger som er veldig illustrative og som nesten er et kunstverk i seg selv, forteller Silje Ildgruben, rådgiver i Stavanger Byarkiv.

Utstillingen vil bli stående frem til tirsdag neste uke.

Husker køene

Fungerende domprost Aslaug Austbø var fungerende domprost 22. juli 2011. Hun husker godt køen utenfor domkirken for å skrive i kondolanseprotokollene.

– Det var barn som satt og tegnet og skrev og det var ingen som rushet de. Alle fikk lov til å sitte ned å skrive i de i sitt tempo, mens de andre sto i kø. Så gikk jeg å sa til folk at de protokollene kommer til å ligge her en stund så om de ikke ville stå i kø kunne de komme tilbake senere. Nei sa de, vi vil stå i kø. Det var et fellesskap å stå i kø, folk trengte å stå sammen.

– Dersom Domkirken ikke hadde vært stengt ville utstillingen og minnegudstjenesten blitt holdt der, siden det var der ekstremt mange folk samlet seg i en periode og tente lys, satt i kirken og la igjen hilsener, forteller Austbø.

Gudstjenesten

Austbø skal lede gudstjenesten hvor biskopen skal holde tale. Ordfører Kari Nessa Nordtun og Stanley Wirak skal lese tekster og det blir musikalske innslag. Austbø tar denne jobben på stort alvor.

– Jeg tenker det ansvarsfullt fordi det er en dag med så mange sterke følelser og vi ønsker jo å romme folk sine erfaringer. Vi tenker veldig på dem som er etterlatt, men også alle som lever med store traumer fra det de opplevde for ti år siden. Alle opplevde det forskjellige, men for alle var det veldig traumatisk, og det ønsker vi å vise at vi har respekt for. Vi ønsker også å gjøre alt vi kan for å forebygge at noe sånt skal skje igjen.

– Det er for å ikke glemme, vise respekt og tenke framover.

------