Nyheter

Equinor: Kraftig økning i antall personskader

Selskapet har registrert en økning i personskader på 70 prosent.

Equinors sikkerhetsrapport for andre kvartal viser en økning i antall personskader.

Equinors sikkerhetsrapport for andre kvartal viser en negativ utvikling i antall personskader.

– Vi ser alvorlig på at det går feil vei med antall personskader. Ingen skal skade seg på jobb for oss. Vi ser heller ikke forbedring for alvorlige hendelser. Vi fortsetter derfor å ha fokus på storulykker, samtidig som vi jobber for å snu utviklingen for personskader, sier konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft, Jannicke Nilsson i en pressemelding.

Sikkerhetsstatistikken for andre kvartal 2021 viser en stabil trend i antallet alvorlige hendelser, men det har vært en negativ utvikling i antallet personskader. Økningen er på 70 prosent.

Fra 53 til 90 skader

Tolv måneders TRIF (antall personskader med medisinsk behandling per million arbeidstimer) er 2,5, sammenlignet med 2,3 ved utgangen 2020. I andre kvartal er det registrert 90 skader mot 53 skader i andre kvartal 2020.

I årets andre kvartal er det registrert ni alvorlige hendelser mot tolv for samme periode i 2020.

Tolv måneders TRIF (antall personskader med medisinsk behandling per million arbeidstimer) er 2,5, sammenlignet med 2,3 ved utgangen 2020.

Så langt i år er det registrert fire hydrokarbonlekkasjer (olje- og gasslekkasjer med en lekkasjerate på over 0,1 kg/sekund). Det er registrert én gasslekkasje i andre kvartal, ingen alvorlige brønnhendelser.

Sikkerhet, sikring og bærekraft ble opprettet som et nytt funksjonsområde og rapporterer til konsernsjefen etter Equinors organisasjonsendring 1. juni.

– Vi lærer av andre, og vi lærer sammen med andre. Felles forståelse av risikobildet er viktig både internt i et stort selskap, og med andre vi samarbeider med. Å dele sikkerhetsresultater og erfaringer er en viktig del av dette arbeidet, det samme er tett dialog med myndigheter og tillitsvalgte, sier Nilsson.