Nyheter

Equinor har levert bud i Skottland

Equinor er klar til å utvikle mer havvind i Skottland.

– Equinor har erfaringen og kunnskapen som kreves for bygge ut den neste fullskala flytende havvindparken i Skottland etter Hywind Scotland.

Energiselskapet har levert bud i ScotWind, lisensrunden for tildeling av areal til havvind som er utlyst av Crown Estate Scotland.

ScotWind passer godt strategisk med Equinors ambisjoner om å fortsette å utvikle sin havvindklynge i Nordsjøen, og styrke sin tilstedeværelse ytterligere i Storbritannia, skriver Equinor i en pressemelding.

Om lag halvparten av områdene som er utlyst er flytende havvindmuligheter, der skotske myndigheter tilbyr en god mulighet til å utvikle store flytende havvindprosjekter.

Med over ti års driftserfaring, er Equinor verdens ledende utbygger av flytende havvindparker og har allerede flytende vindturbiner i bruk og i produksjon på Hywind Scotland havvindpark, som ligger utenfor nordøstkysten av Skottland.

– Har kunnskapen som kreves

– Equinor har erfaringen og kunnskapen som kreves for bygge ut den neste fullskala flytende havvindparken i Skottland etter Hywind Scotland. Ved å bruke vår kompetanse fra gjennomføring av store operasjoner til havs, samt vår ledende posisjon innen flytende havvind, er vi klare til å skape verdi og være en pådriver i den videre industrialiseringen av flytende havvind. Flytende vind er et verktøy for skotske myndigheter til å nå sine havvindmål og et viktig bidrag i landets ambisiøse mål om klimanøytralitet innen 2045, sier Jens Økland, direktør for forretningsutvikling i Fornybar i Equinor.

Skotske myndigheter har forpliktet seg til å bli et klimanøytralt samfunn innen 2045, noe som er et av de mest ambisiøse målene på verdensbasis. For å nå denne ambisjonen har de satt et mål om å levere havvindkapasitet på inntil 11 GW innen 2030.

Equinors havvindstrategi er å skape verdi gjennom tidlig tilgang i stor skala og styrke regionale klynger. Nordsjøen har vindressurser som er blant verdens beste, og er Equinors største og mest modne havvindklynge, noe som gjør den til ryggraden i Equinors havvindportefølje.

I Skottland har Equinor et bredt spekter av aktiviteter som bidrar til et bærekraftig grønt skifte.

Basert på Hywind Scotland, som er verdens første flytende havvindpark, vet selskapet hvilket potensial som ligger i utbygging av havvindparker utenfor kysten av Skottland.

Siden Hywind Scotland ble satt i drift 2019, har flaggskipsprosjektet kontinuerlig levert høyeste kapasitetsfaktor blant alle havvindparker i Storbritannia, og vist det virkelige potensialet som ligger i bruk av flytende havvindteknologi for å få tilgang til de beste vindressursene.

I Peterhead planlegger Equinor, sammen med partneren SSE Thermal, en felles utbygging av et nytt kraftverk med lave utslipp, som kan bli ett av de første kraftverkene i Storbritannia som er utstyrt med teknologi for karbonfangst. Peterhead CCS Power Station vil bidra til å nå Storbritannias ambisjoner for karbonfangst i kraftproduksjon, og vil kunne levere 15 prosent av britiske myndigheters mål om fangst av 10 millioner tonn CO₂ innen 2030.

– Tuftet på virksomhet til havs

– En klimanøytral verden trenger en rask utbygging av havvindkraft i stor skala. Vi er et energiselskap tuftet på virksomhet til havs. Vi bruker nå vår gjennomføringsevne og vår ledende posisjon i flytende havvind. Gjennom utvikling av havvindprosjekter i stor skala og lavkarbonteknologi bygger vi en sterk posisjon for å skape langsiktig verdi for aksjonærer og støtter Storbritannias arbeid med å nå sine mål om klimanøytralitet, sier Økland.

Equinors oppstrømsvirksomhet har hovedkontor i Aberdeen, og har om lag 500 ansatte på land og til havs, som også omfatter driften av Mariner-feltet som ligger øst for Shetland.