Stavanger

Snart valg: Dette må du vite om forhåndsstemming

Stavanger kommune oppfordrer alle til å forhåndsstemme.

Stortings- og sametingsvalget 2021 går av stabelen 13. september. I Stavanger kommune er det mulig å stemme både på valgdagen og dagen før, men det går også an å forhåndsstemme fra 10. august til 10. september.

Det er 98.500 stemmeberettigede i kommunen, så Martha Rødde, seniorrådgiver for innbygger- og samfunnskontakt, sier til RA at kommunen ønsker at flest mulig skal forhåndsstemme i år.

– Av smittevernhensyn håper vi så mange som mulig velger å forhåndsstemme. Da slipper vi de store køene og mange folk samlet på valgdagen. Dersom folk forhåndsstemmer får vi heller spredt det litt utover, sier hun.

I år, som ved de to foregående valgene, vil det bli mulig å forhåndsstemme i valgboden på Torget. I tillegg er det også lagt til rette i de ulike bydelene, og det vil bli satt opp en stemmebrakke på Hillevåg torg, i Hundvågkrossen, DNB/Siddishallen, Tastasenteret og hos innbyggerservice i Vikevåg og på Judaberg.

23.000 forhåndsstemte i 2019

I Vikevåg og Judaberg vil åpningstidene være mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra klokken 08.30 til 15.00 og torsdag fra klokken 08.30 til 18.00.

På Torget, Hillevåg torg, Hundvågkrossen, DNB/Siddishallen og Tastasenteret vil åpningstidene være mandag til fredag klokken 10.00 til 18.00 og lørdag fra klokken 10.00 – 17.00.

– Vi har samme åpningstider på alle forhåndsstemmestedene våre for å gjøre det enklest mulig for folk. Brakkene på Hillevåg og Hundvåg blir dessuten satt ut samtidig som den på Torget, for å budskapet best mulig ut. Vi synes vi har klart å spre forhåndsstemmestedene godt i de ulike bydelene, og vi gjør det på samme måte nå som vi gjorde ved valget i 2019, sier Rødde til RA.

Valgbrakken på Torget ble for første gang tatt i bruk ved stortingsvalget i 2017. Dette tilbudet ble utvidet i 2019 med mulighet for å stemme i valgbrakker ved Siddishallen, Hillevåg Torg, Hundvågkrossen og inne på Tastasenteret. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 ble det avlagt cirka 23.000 forhåndsstemmer i Stavanger.

Stavanger kommune har en egen samleside om valget. Her kan du lese mer om hvor valglokalene er og når de er åpne på valgdagene.

---

Ting å vite om valget og stemming:

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021:

 • Norsk statsborger.
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021.
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Når og hvor?

 • Stavanger kommune gjennomfører valget over to dager; søndag 12. og mandag 13. september.
 • På valgdagene 12. og 13. september kan du bare stemme i hjemkommunen din der du er folkeregistrert.
 • Husk at du har lov til å stemme i det lokalet du ønsker. Bor du på Rennesøy og jobber på Forus er du for eksempel hjertelig velkommen til å stemme på Gausel på vei til eller fra jobb.

Hvordan stemmer du?

 • Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen

Hjelp til å stemme:

 • Ta kontakt med en valgmedarbeider dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.
 • Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

Stemme hjemme?

 • Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Da kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din.

Står du i manntallet?

 • Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30.06.
 • Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.
 • Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.
 • Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Tidligstemme: Du kan tidligstemme i perioden torsdag 1. juli til mandag 9. august 2021. Her kan du tidligstemme:

 • Innbyggerservice i Stavanger sentrum, Olav Kyrres gate 23
 • Innbyggerservice på Rennesøy, Asalveien 6
 • Innbyggerservice på Judaberg, Judabergveien 6

Digitalt valgkort:

 • Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.
 • Har du reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Sametingsvalget gjennomføres parallelt med stortingsvalget. Velger må være innført i sametingsmanntallet per 30.06. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten:

 • har samisk som hjemmespråk, eller
 • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
 • er barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall, kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall.

Kilde: Stavanger kommune. Her finner du også mer informasjon om valget.

---