Nyheter

Må komme én time før for å få p-plass

Ansatte på SUS er frustrert over mangelen på parkering på SUS. På Nye SUS blir det enda færre p-plasser.

Sykepleier Ellen Pedersen og andre ansatte er lei av å komme en time før skiftstart for å finne parkeringsplass på SUS.