Nyheter

Færre bedrifter frykter konkurs

- Rogaland er igjen blant fylkene hvor det er stor optimisme og positive tall.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland.

Stavanger — En fersk medlemsundersøkelse gjort av NHO viser at bedriftene er mer optimistiske nå enn tidligere.

I april oppga 18 prosent av bedriftene at de hadde problemer med å betale regninger, og 14 prosent fryktet konkurs. I juli var tilsvarende andeler 12 prosent og 8 prosent. I Rogaland er disse tallene 13 og 8 prosent.

I juli oppga 73 prosent av bedriftene i Rogaland en omsetning på eller over normalen. I resten av landet svarer 68 prosent det samme. Måneden før, juni, oppga 61 prosent det samme. I motsatt ende er det i Rogaland 27 prosent av bedriftene som oppgir omsetning under normalen. Nasjonale har tallene sunket fra 39 til 32 prosent.

Også forventet sysselsetting ligger på plussiden: I alle bransjer er det en overvekt av bedrifter som svarer at de skal øke sysselsettingen de neste tre månedene.

For en del næringer er bedre fortsatt ikke synonymt med bra. Mens bare 13 prosent av NHO-bedriftene mener at den generelle markedssituasjonen er dårlig, gjelder dette 17 prosent av bedriftene i Oslo og 21 prosent av bedriftene i Troms og Finnmark. I Rogaland er dette tallet 13 prosent. Tilsvarende svarer fortsatt to av tre luftfartsbedrifter, nesten halvparten av bedriftene i NHO Transport og mer enn hver tredje reiselivsbedrift at situasjonen er dårlig.

– Gledelige tall

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, er fornøyd med utviklingen i næringslivet.

– Dette er jo gledelige tall! Vi ser de laveste svarprosentene siden vi begynte å spørre om dette i fjor vår. Og det er nå grunn til å anta at bedringen vil fortsette, sier Grindland i en e-post til RA.

NHO har fått inn 2197 svar, og 172 bedrifter fra Rogaland har svart på undersøkelsen.

– Vi ser de laveste svarprosentene siden vi begynte å spørre om dette i fjor vår. Og det er nå grunn til å anta at bedringen vil fortsette, sier Grindland.

Tror på høsten

– Med de erfaringene vi har fra nedturer i Rogaland, er jeg spesielt betrygget av å se at det i alle bransjer er en overvekt av bedrifter som svarer at de skal øke sysselsettingen de neste tre månedene, sier hun.

Grindland registrerer at det er strekk i laget mellom regioner og bransjer.

– Mens 20 prosent av bedriftene har hatt høyere omsetning enn normalt den siste måneden, er tallet i Rogaland hele 25 prosent.

– Rogaland er igjen blant fylkene hvor det er stor optimisme og positive tall. Jeg har tro på en på alle måter skapende høst for næringslivet i Rogaland, sier Grindland.