Nyheter

103 elever besto eksamen på Sommerskolen

Ni av ti elever som brukte to uker av sommerferien på Sommerskolen, besto en eksamen de tidligere ikke har fått godkjent.

Av de 119 elevene som gjennomførte årets Sommerskole var det 103 som besto eksamen. Det tilsvarer at ni av ti elever, melder Rogaland fylkeskommune.

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever, tidligere elever og lærlinger med stryk eller ikke bestått (IV) i et fag.

– Jeg synes det er et veldig flott resultat. Jeg er veldig imponert over engasjementet og innsatsen elevene har vist gjennom to intensive sommeruker. Det sier også noe om den jobben lærerne og assistentene på Sommerskolen gjør, og om grunnlaget som er lagt på skolen gjennom skoleåret. Gjennom en svært intensiv og tilrettelagt undervisning i små grupper er det faktisk mulig å oppnå dette, sier Solveig Ege Tengesdal leder for opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune, til RA.

– Inspirerende

I år har Sommerskolen tilbudt flere fag enn noen gang tidligere, ifølge Tengesdal. I år var det 14 fag på timeplanen fordelt på 24 faggrupper.

– Det blir undervist i både studieforberedende, studiespesialiserende og yrkesfag. Årets sommerskole har tilbudt undervisning i matematikk, naturfag, engelsk, geografi, samfunnsfag, historie, norsk, religion og etikk og kroppsøving, sier Tengesdal.

Undervisningen foregikk gjennom to intensive uker fra 17. juni til eksamen 30. juni.

– Hvilken betydning kan dette tilbudet ha for elever?

– Det er av stor betydning at elevene nå har et formelt grunnlag for å komme seg videre med studier på universitets-, høgskole- eller fagskolenivå, men også inn mot videre læreløp og fagbrev. At de får avsluttet studieløpet i inneværende skoleår, gjør at de slipper å bruke et skoleår ekstra før de kan komme seg videre. Jeg tror også dette er viktig for å bygge selvtillit og gi den enkelte bedre mestringsfølelse. Det er veldig inspirerende å være innom på besøk på Sommerskolen. Selv om presset er stort, så er det også et positivt, sosialt fellesskap. Det at de møtes over et måltid mat eller til et slag volleyball i «friminuttet» er også med på å bygge opp den enkelte, sier Tengesdal.

13 år med Sommerskole

I år var det rundt 200 som søkte om plass på Sommerskolen og 123 elever som valgte å benytte seg av tilbudet.

– Er det et visst antall plasser på Sommerskolen, eller tilpasses dette etter hvor mange som søker?

– Antall søkere har variert fra år til år, med 290 i fjor som er det høyeste antallet søkere. Jeg mener vi har tilpasset det etter hvor mange som søker, samtidig som det handler om at vi har ressurser tilgjengelige som kan undervise og legge til rette for elevene disse ukene, sier Solveig Ege Tengesdal, leder for opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

2021 er det 13. året Sommerskolen i Rogaland gjennomføres.

– Antall påmeldte har variert fra 110 til 290, antallet som har gjennomført eksamen har også variert. Antallet som har bestått eksamen har vært gjennomgående høyt og har ligget på både 100 prosent og tett opp mot det. I fjor greide 91 prosent eksamen. Laveste antall som har oppnådd eksamen etter gjennomført Sommerskole er 77 prosent, opplyser Tengesdal.

Årets undervisning foregikk på tre videregående skoler: Karmsund, Bergeland og Bryne.