Nyheter

Arbeidsledigheten fortsetter å gå nedover i Rogaland

Samtidig er antallet ledige stillinger høy i mange bransjer.

Riksrevisjonen har lite å utsette på Navs håndtering av den eksplosive veksten i stønadssøknader etter at landet stengte ned i fjor vår. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ved utgangen av juni er 13 050 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller i et arbeidsrettet tiltak i Rogaland, viser ferske arbeidsmarkedstall fra NAV. Dette tilsvarer 5,0 prosent av arbeidsstyrken og er 1 337 færre enn ved utgangen av mai.

– Trenden om at arbeidsledigheten faller er betydelig. I mai så vi at det forsvant 1 455 personer fra ledighetsstatistikken vår. I juni viser tallene en ytterligere nedgang på 1 337 personer, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, i en pressemelding.

Nedgangen i arbeidsledigheten viser igjen i alle aldersgrupper, fra 20 til 67 år.

6 760 personer er helt arbeidsledige i Rogaland. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken i fylket. 4 967 personer står registrert som delvis ledige og utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Fallet i arbeidsledigheten er størst blant dem som er helt ledige, men betydelig også for dem som er delvis ledige. Det gleder meg at mange nå begynner å jobbe mer enn tidligere, sier Merethe P. Haftorsen.

Høyest arbeidsledighet på Nord-Jæren

Stavanger kommune har høyest andel helt ledige med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Over 3 prosent har også Sandnes, med 3,1 prosent, og Sola med 3,0 prosent. Haugesund har 2,8 prosent og Eigersund 2,3 prosent. Karmøy har en arbeidsledighet på 1,9 prosent i juni.

Det er høyest arbeidsledighet i yrkesgruppen reiseliv og transport, men det er også her at vi finner den største nedgangen i ledighet, påpekes det i pressemeldingen. I juni er 1 016 personer registrert som arbeidsledige i denne yrkesgruppen.

– Sammenligner vi situasjonen i mai med juni så har 244 helt ledige personer med tilhørighet til yrkesgruppen reiseliv og transport, gått ut av vår statistikk over arbeidsledighet. Det tilsvarer en reduksjon på nesten 20 prosent. Forklaringen er høyst sannsynlig den gradvise gjenåpningen av samfunnet, sier Haftorsen.

4 895 utlyste stillinger

I juni ble det utlyst 4 895 stillinger i Rogaland. Flest var det innenfor helse, pleie og omsorg (707), industriarbeid (662), bygg- og anlegg (646) ingeniør og IKT-fag (640), og reiseliv og transport (410).

– Vi merker stor pågang fra arbeidsgivere som ønsker hjelp fra oss til å finne nye medarbeidere. Stillingstallene for juni bekrefter inntrykket vi har av at etterspørselen etter arbeidskraft er stor i mange bransjer for tiden, også innenfor reiseliv og transport, hotell og restaurant, sier Haftorsen.