Nyheter

Viderefører strenge smitteverntiltak

Smittenivået på Nord-Jæren er samlet sett like høyt som i forrige uke. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg beholder derfor de strenge lokale smitteverntiltakene til og med søndag 11. juli.

Marianne Chesak, Stanley Wirak, Kari Nessa Nordtun, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.

Stavanger kommune skriver i en pressemelding at det er klart etter at ordførerne gjorde en ny vurdering av smittesituasjonen torsdag formiddag.

Kommunene ser en tydelig tendens til at stadig flere venter i over en uke med å teste seg til tross for at de har symptomer. Dermed er det mange som har sosial kontakt og går på jobb mens de er smitteførende. Spesielt gjelder dette uvaksinerte 20-30-åringer.

Ordførerne har en klar oppfordring:

– Vi går inn i sommerferien, men vi er fortsatt i en pandemi. Alle MÅ fortsette å følge gjeldende regler og anbefalinger. Alle som har symptomer, MÅ teste seg med en gang. Bare slik kan vi hindre at smitten sprer seg til enda flere i regionen vår – og til andre steder i landet, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø i en felles uttalelse.

– Vi oppfordrer spesielt alle foreldre som har ungdom og unge voksne i familien om å ta en prat med de unge om den alvorlige situasjonen. Mange av disse er svært sosialt aktive om sommeren og har deltids- eller sommerjobber der de møter mye folk, uttaler de.

Høye og svingende smittetall

Nord-Jæren har for tiden landets høyeste smittetrykk. Samtidig viser kontroller at etterlevelsen av smitteverntiltak i regionen stadig blir dårligere, for eksempel når det gjelder å ha få sosiale kontakter og å bruke munnbind. Det er også færre som melder inn planlagte arrangementer til kommunene, til tross for at meldeplikten fortsatt gjelder på Nord-Jæren.

Hittil denne uken er det registrert til sammen 63 smittetilfeller på Nord-Jæren. Smitten kan blant annet knyttes til sosiale sammenkomster, uteliv og russerulling. Smittetallene i Stavanger ligger på et relativt høyt jevnt nivå, mens smittetallene i Sandnes er svingende. Andelen tilfeller med ukjent smittevei har økt siden forrige uke.

Disse reglene og anbefalingene gjelder på Nord-Jæren:

Regler:

  • Innslippsstopp på serveringssteder kl. 22.00 og skjenkestopp kl. 24.00
  • Private sammenkomster på offentlig sted: Maks 20 innendørs/30 utendørs
  • Meldeplikt for arrangementer der det lov til å være flere enn 20 personer

Anbefalinger:

  • Gjester i hjemmet: Maksimalt 10 personer. Beskyttede teller ikke med i antallsbegrensningen
  • Hjemmekontor for alle som har mulighet, og/eller fleksibel arbeidstid
  • Munnbind i alle situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand