Nyheter

Deler ut 7 millioner til næringslivet

36 lokale virksomheter, som har vært pålagt stengt, skjenkestopp eller redusert skjenketid som følge av koronapandemien, får økonomisk støtte fra kommunen etter ny utlysning.

Næringssjef Anne Woie og ordfører Kari Nessa Nordtun.

I alt deles det nå ut i overkant av 7 millioner kroner i koronamidler til lokalt næringsliv. Det melder Stavanger kommune i en pressemelding torsdag.

– Igjen fikk vi inn utrolig mange søknader, noe som viser at det fortsatt er mange som trenger ekstra bistand i denne tiden. Da er det ekstra kjekt å kunne innvilge støtte til 36 nye søkere og til 22 av dem som fikk avslag i forrige søknadsrunde, sier næringssjef, Anne Woie.

Stavanger kommune har i løpet av pandemien delt ut midler i flere omganger til virksomheter som er sterkt rammet av smitteverntiltak. Tildelingene er i hovedsak bevilget til virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen, basert på antall årsverk.

Kommunalutvalget vedtok 25. mai disponering av reserveavsetningen på 7,2 millioner kroner ved å åpne for ny søknadsrunde, og samtidig foreta en revurdering av dem som fikk avslag i forrige runde. 5,8 millioner kroner av disse midlene ble offentliggjort 26. mai med søknadsfrist 13. juni. Det er reserveavsetningen som nå er delt ut.

Søknadene er prioriterte etter kriterier som ble vedtatt i Kommunalutvalget 25. mai. Bedrifter som blir tildelt støtte vil motta elektronisk melding om dette, opplyser kommunen i pressemeldingen.

Tildelingene ble vedtatt 28. juni.

De 36 virksomhetene som får støtte, er fordelt på fire kategorier:

  • serveringsbransje med skjenkebevilling
  • treningssenter og aktivitet (pålagt stengt)
  • hotell med skjenkebevilling
  • serveringsbransje med ambulerende skjenkebevilling

Kommunen har i tillegg mottatt søknader fra virksomheter innen servering/mat som ikke har skjenkebevilling, og fra transportnæringen, frisører og andre virksomheter. Disse, i alt 32 søknader, faller utenfor kriteriene, og tildeles derfor ikke midler i henhold til vedtaket i kommunalutvalget 25. mai.