Nyheter

Gikk opp fem fjelltopper på et døgn – samlet inn over 70.000 kroner

Gjengen som skulle forsere fem fjelltopper, seks mil og 3500 høydemeter i løpet av 24 timer klarte det med fem minutters margin.

Laura Palma, Geir Eikeskog, Frode Grøtteland, Kjell Roar Kaasa, Per A. Thorbjørnsen og Wouter olde Heuvel har det siste døgnet forsert fem fjelltopper, seks mil og 3500 høydemeter. Rune Nilsen (t.v) og Svein Helland Sivertsen (bak med caps) var med som sjåfører.