Nyheter

Her blir det mer kø enn vanlig fremover

De to neste ukene må trafikanter regne med litt ekstra ventetid på Bybrua i Stavanger.

Årsaken til det er at i uke 25 til uke 27 bytter entreprenør Mesta AS brufugene på brua fra 1978.

De gamle blir meislet vekk og erstattet av nye stålplater og gummifuger, opplyser Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Regn med ventetid

– Veien ved Sølyst blir innsnevret til ett felt og krysset blir lysregulert. Det blir nok litt vanskeligere å komme seg fram i trafikken, så bilister må regne med litt ventetid. Ellers så oppfordrer vi bilister til å bruke Hundvågtunnelen denne perioden, sier prosjektleder Mag Owker i Rogaland fylkeskommune.

Bybrua i Stavanger går fra Kjelvene over Grasholmen og ender på Sølyst.

Brua er den lengste i Rogaland, 1067 meter, og ligger på fylkesvei 4566.