Nyheter

Barnehager og SFO går til grønt nivå i Sola

Fra og med mandag 21. juni går barnehager og skolefritidsordninger i Sola tilbake til grønt smittevern-nivå.

Det melder Sola kommune i en pressemelding torsdag.

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at SFO og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Avdelingene trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

Kommuneoverlege Pernille Hegre Sørensen har gjennom pandemien fortløpende vurdert mulig smittespredning mellom barn, ungdom og voksne.

– Trafikklysmodellen og rødt og gult tiltaksnivå har bidratt til mindre smittespredning. Smittesituasjonen i Sola nå tilsier at det ikke er nødvending å forlenge et vedtak om fortsatt gult nivå, sier Hegre Sørensen.

Smittesituasjonen og tiltaksnivå blir fortsatt fortløpende vurdert. Beredskapsledelsen i Sola kommune legger opp til at oppstart i skoler, barnehager og SFO over sommerferien skjer på grønt nivå, forutsatt at smittesituasjonen er som nå, eller bedre.

Takker barn, foreldre og ansatte

Ordfører Tom Henning Slethei er glad for at hverdagen for barn, foreldre og ansatte kan normaliseres.

– Sammen har vi klart å forebygge og slå ned smittetilfeller. Jeg vil takke foreldre, barn og ansatte for håndvask, kohorter, tålmodighet og litt lavere aktivitet mellom avdelingene, sier Slethei, i pressemeldingen.

Ordføreren og kommuneoverlegen påpeker likevel at pandemien ennå ikke er over, og minner om grunnleggende smittevernråd:

· Ingen syke skal møte i barnehage/SFO

· God hygiene

· Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

· Husk de nasjonale smittevernanbefalingene