Nyheter

Helsesjefen ikke særlig bekymret for sommerturistene

Om kun få dager starter sommerferien for mange, og etter over ett år med pandemi er det igjen høyaktuelt å dra på norgesferie. Helsesjefen i Stavanger kommune er ikke særlig bekymret for turistene som velger å legge sommerferien hit.

– Vi må opprettholde testingen og ha god testkapasitet. Det er vanskelig for oss å vite hvem vi eventuelt skal passe oss mest for, så det er viktig at de områdene med smitte gir råd til sine innbyggere. Et generelt råd for alle i Norge er at man skal teste seg for korona hvis man mistenker at man er smittet. Vi i Stavanger kommer ikke til å lage strengere regler for enkelte, sier helsesjef Runar Johannessen til RA.

– Hvor godt forberedt er kommunen på at det kommer turister til byen?

– Kommunen skal ha samme kapasitet som nå, både på smittesporing og koronatesting gjennom hele sommeren. At skolene går ut i sommerferie gjør faktisk en del av smittesporingen enklere, sier Johannessen.

Dersom det eventuelt kommer mer smitte til kommunen, som krever mer arbeid med smittesporing, mener han at de skal klare det greit.

– Hvis gjenåpningen fører med seg store ansamlinger, har vi kanskje ikke lenger kontroll og det er vanskelig å holde oversikt. Derfor er blant annet serveringsstedene nødt til å være flinke til å overholde smitteverntiltakene dersom vi skal fortsette gjenåpningen, sier han.

– Det er de samme anbefalingene som ellers som vil gjelde. Man må ha lav terskel for å teste seg hvis man mistenker symptomer, eller har vært steder hvor man kan ha blitt eksponert for smitte, legger Johannessen til.

Har kontroll på smitten

Stavanger kommune krever ikke at norske turister som kommer til byen tester seg ved ankomst. For dem som kommer fra utlandet, og som ikke har norsk vaksinepass, gjelder karantenereglene fortsatt. Helsesjef Johannessen forteller at disse kan teste seg ut av karantenen den sjuende dagen etter at de har ankommet Norge.

– Karantenereglene endrer seg fortløpende, og per nå gjelder ikke vanlig innreisekarantene for dem som kan dokumentere med dokumentasjon i det norske systemet, at de er fullvaksinerte eller har vært syke med korona en gang i løpet av de siste seks månedene. De må teste negativt ved ankomst til Norge eller etter to dager, sier han.

Trinn tre i den nasjonale gjenåpningsplanen nærmer seg, og Johannessen forteller at kommunen per dags dato har kontroll på smittesituasjonen i Stavanger. Likevel forekommer det smittetilfeller hver dag.

– Totalt sett vil jeg si at vi har kontroll, i og med at det er så få positive tester. Skal gjenåpningen fortsette må vi likevel fortsette å følge de reglene og anbefalingene som gjelder – hvis ikke må det utsettes, sier han.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier at hun og ordførerne i Sandnes, Sola og Randaberg skal ta en felles beslutning om kommunene på Nord-Jæren skal være med på trinn tre i gjenåpningsplanen, som det er varslet at kan bli aktuelt 17. juni.

– Avgjørelsen baseres på smittetrykket vi har i regionen på den tiden. Det vil være en helhetsvurdering av den faktiske smittesituasjonen, og faren for oppblussing, sier hun til RA.

– Hvilke konsekvenser vil det eventuelt få for de turistene som har valgt å legge ferien til Stavanger, dersom dere velger å ikke følge den nasjonale gjenåpningen?

– Turistene må forholde seg til våre regler – sånn er det. Vi vil uansett gjøre alt vi kan for å unngå en situasjon der vi ikke får delta på gjenåpningen, for det ønsker vi ikke, sier Nessa Nordtun.

I en tekstmelding skriver hun at kommunene på Nord-Jæren er forberedt på en eventuell smitteøkning.

Regner med å få færre vaksinedoser

Søndag meldte VG at Norge får 400.000 færre vaksinedoser i juli enn det FHI hadde regnet med. Hvilke konsekvenser dette vil få for Stavanger er fortsatt uvisst, men Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd, regner med at mengden doser kommunen får reduseres.

– I og med at mengden doser Norge får reduseres med en tredjedel av det FHI hadde regnet med, har vi kalkulert oss fram til at Stavanger får en tredjedel færre doser enn først antatt. Dette er ikke bekreftet ennå, sier hun til RA.

– Det er veldig beklagelig. Vi hadde sett for oss at vi skulle vaksinere mange i juli, og selv om vi fortsatt kan det, blir det færre enn vi har rigget oss for.

Fosse minner om at pandemien ikke er over, og at kun en tredjedel av den norske befolkningen er vaksinert.

– Reiser kan føre til at det blir behov for mer arbeid med smittesporing, og vi må kunne håndtere dette. I Stavanger har vi planlagt for at vi kan håndtere et nytt smitteutbrudd, sier hun.

– Det er heldigvis slik at mange av dem i risikogruppen allerede er vaksinert. Selv med en smitteoppblomstring i forbindelse med sommerferien vil mest sannsynlig de som bor på institusjoner i kommunen være godt beskyttet mot dette, legger Fosse til og minner om at man fortsatt må ha god håndhygiene, holde avstand og bruke munnbind der det er nødvendig, sier Eli Karin Fosse.