Nyheter

Røde Kors etablerer ungdomstilbudet Fellesverket i Stavanger

Det nye tilbudet skal være et trygt møtested hvor ungdom kan være seg selv.

Fellesverket et Røde Kors' nasjonale satsing på ungdomsarenaer. Fellesverket legger stor vekt på eget, lokalt innhold, men det er fire faste aktiviteter som alltid skal være med: Møteplass, leksehjelp, gatemegling og arbeidstrening.
Bildet er tatt på Fellesverket Henrys hus i Porsgrunn som åpnet i oktober 2016.