Nyheter

Kan bli streik på flyteriggområdet

Industri Energi har fredag meldt plassfratredelse for 605 medlemmer som vil bli tatt ut i en eventuell streik på flyteriggområdet fra 17. juni.

Det skriver Industri Energi i en pressemelding.

De har i dag varslet Riksmekleren og Norges Rederiforbund (NR) om det første streikeuttaket hvis mekling på flyteriggområdet ikke fører fram. Det er meldt plassfratredelse for 605 medlemmer på flyteriggavtalen, fordelt på åtte innretninger og 11 bedrifter på norsk sokkel.

Industri Energi brøt 20. mai forhandlingene med Norges Rederiforbund (NR) på flyteriggavtalen, som omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Partene er innkalt til riksmekling 16. juni med frist til klokken 24.00 samme dag. Meklingen vil foregå i Industri Energi sine lokaler i Stavanger.

– Riggbransjen går godt og vi forventer at våre medlemmer får sin del av verdiskapingen, på linje med våre øvrige medlemmer i olje- og gassbransjen, sier forbundsleder Frode Alfheim som leder forhandlingene for Industri Energi.

Trapper opp hvis det blir nødvendig

Dersom partene ikke kommer til enighet i mekling, blir det streik på flyteriggområdet fra 17. juni.

– I første omgang tar vi ut et begrenset antall medlemmer, men vi kan trappe opp en eventuell streik hvis det blir nødvendig, sier Alfheim.

Han understreker at streikeuttaket i utgangspunktet ikke vil ramme produksjonen på norsk sokkel.

Flyteriggavtalen omfatter over 4500 Industri Energi-medlemmer.

Industri Energi har varslet plassfratredelse for følgende selskap, innretninger og antall medlemmer:

Transocean (Equinox) 73 medlemmer

Odfjell (Brage) 42 medlemmer

Archer (Veslefrikk) 42 medlemmer

Seadrill (West Linus) 72 medlemmer

Dolphin (Borgland) 36 medlemmer

Rowan (Stavanger) 98 medlemmer

Maersk (Inspirer) 66 medlemmer

KCA Modu (Askeladden) 94 medlemmer

ESS (Askeladden) 8 medlemmer

NOC (Inspirer) 33 medlemmer

Sodexo (T.Equinox, W.Linus, D.Borgland, R.Stavanger) 41 medlemmer