Nyheter

Rune Magnus Lundetræ med i etableringen av nytt rådgivingsselskap

Kverneland Gruppen, Valinor og Rune Magnus Lundetræ står bak etableringen av rådgivingsselskapet Elleve. Her samles kompetanse på endrings- og innovasjonsprosesser som gir økt konkurransekraft til omstillingen Norge er i gang med.

Det skriver Elleve i en pressemelding. En fusjon mellom designstudioet Montaag, innovasjonsrådgiverne i Enlight og kommunikasjonsbyrået Vika. Forus har resultert i det nye selskapet Elleve.

– Vi ser stor omstilling i Norge. Kompetanse og teknologi fra havet får nytte i nye industrier. Bedrifter skaffer seg flere bein å stå på – ofte innen fornybar energi eller bærekraft. Enlight, Montaag og Vika. Forus sammen utgjør det ekstra giret bedrifter trenger for å sikre at deres omstilling skaper langsiktige verdier, sier Gard Ådne Kverneland i Kverneland Investering.

Videre skriver Elleve at de vil jobbe med etablerte selskaper i endring, gründere og oppstartsselskaper. Selskapenes størrelse, modenhet og livsløp varierer, men de har alle et ønske om å skape nye muligheter i et samfunn som stadig skifter.

– Å utfordre det etablerte handler ikke bare om å takle de store problemene; det handler også om å finne nye måter å løse de små daglige problemene på, navigere risiko og identifisere muligheter. Ikke alle selskaper er rigget for å gjøre dette på egenhånd. Elleve er en ressurs som kan bidra med å styrke selskapers evne til innovasjon, utvikling og vekst, sier Hege Forus i Elleve.

Vil skape verdier

Elleve består av 25 personer med bransjeerfaring og kompetanse innenfor produktdesign, innovasjonsrådgivning, kommunikasjon, strategi og finans. Målet er å doble antall ansatte i løpet av 2022. Selskapet har kontor i Stavanger, Trondheim og Oslo, og vil først og fremst styrke kontoret i Oslo.

– Endring kan være krevende. Selskapers tjenester og produkter skal gi resultater og skape verdier. Samtidig skal de fortelle en historie som skaper tillit og troverdighet. Vi etablerer et sterkt tverrfaglig miljø for å vise i praksis hvordan mangfold og strategisk forankring kan legge til rette for vekst og innovasjon, sier Forus.