Roganytt

Vegvesenet reagerte: - Spesielt farlig for motorsykler

Statens vegvesens kontrollører så flere ting de ikke likte under tirsdagens kontroll ved Sokn.

Statens vegvesen sier avrenning fra fisketransport er farlig for andre kjøretøy på veiene.

Statens vegvesen kontrollerte både tunge varebiler, lettere kjøretøy med tilhengere ved Sokn kontrollstasjon tirsdag.

Et utenlandsk vogntog fikk bruksforbud. Det vil si at de nektes å kjøre videre før sjåføren har rettet på det som er avviket. Det var en trailere som var lastet med fisk, og sjåføren fikk kjørenekt på grunn av avrenning.

Avrenning kan gi glatte veier, noe som er farlig for andre kjøretøy og kanskje spesielt motorsykler, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.

Måtte få hjelp fra annet firma

Et utenlandsk vogntog med toakslet trekkvogn hadde full last og fikk bruksforbud grunnet overlast på styreakselen. Sjåføren måtte skaffe seg en treakslet trekkvogn fra et annet firma for å klare seg ned til lovlig vekt før videre kjøring.

Overlast på toakslet trekkbil.

To kjøretøy fikk også kjøreforbud på grunn av lengde. Sjåføren måtte ordne før videre kjøring, opplyser kontrolløren.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Manglene gikk ut på luftlekkasje og eksos støy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Ett tonn overlast

Under dagens trafikkontroll ble det blant annet uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last. To varebiler fikk kjøreforbud p.g.a overlast. En sjåfør ble anmeldt til politiet på grunn av overlast på varebilen. Det var 1000 kilogram over den lovlige vekten som bilen ble registrert for. Sjåførene måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt.