Nyheter

Ser en positiv utvikling i smittesituasjonen

Selv om utviklingen i smittesituasjonen er positiv i Stavanger, mener beredskapssjefen at det er viktig å huske at nye utbrudd nasjonalt ser ut til å være kraftigere og vare lenger enn tidligere.

Beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen.