Nyheter

Vil ikke involvere FRI Rogaland i skolenes mobbeopplegg

Flertallspartiene ønsker en samarbeidsavtale med FRI Rogaland om undervisningsopplegg for Stavangerskolen, om kjønns- og seksualitetsmangfold. Stikk i strid med det Stavanger KrF ønsker.

– Dette er en veldig viktig sak for oss. For å si det enkelt ønsker ikke Stavanger KrF at skolen skal være en ideologisk kamparena, der organisasjoner skal definere faginnholdet og stå for undervisningen, sier Marie Ljones Brekke til RA. Hun er medlem i utvalg for oppvekst og utdanning for Stavanger KrF.

– FRI er en organisasjon som har et svært radikalt syn på kjønn. KrF mener det er viktig at unger og ungdom ikke unødvendig blir satt i situasjoner som skaper mer forvirring enn inkludering og forståelse, legger hun til.

Leder i utvalget og gruppeleder for Stavanger SV, Eirik Faret Sakariassen, vil i onsdagens utvalgsmøte fremme et forslag på vegne av Ap, FNB, MDG, SV og Venstre. Utvalg for oppvekst og utdanning bestiller to saker, som legges fram så raskt administrasjonen har anledning til, og legger en føring i en årlig sak som går til utvalget:

  1. En vurdering av justering av reglement for orden og atferd i Stavangerskolen, der det bes om at tydeligere formuleringer rundt mobbing, krenkelser og vold på bakgrunn av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse eller andre bakgrunner vurderes særskilt, herunder også atferdsvansker, sosioemosjonelle vansker og forhold ved elevens familie- og hjemmesituasjon.
  2. Utarbeidelse av forslag til en samarbeidsavtale med FRI Rogaland om undervisnings-/læringsopplegg for både ungdomsskoler og barneskoler om kjønns- og seksualitetsmangfold. Det bes om at kommunedirektøren henter erfaringer fra lignende opplegg i Sandnes kommune.
  3. I utarbeidelsen Kompetanseutvikling i Stavangerskolen. Årsplan 2022 bes det om at kommunedirektøren foreslår et opplegg for hvordan ansatte i skole kan få økt kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold. Samtidig bes det vurdere lignende opplegg for barnehagene når kompetanseplan for Stavangerbarnehagen skal rulleres.

Vi er ekstremt opptatt av at vi skal ta tak i mobbeproblematikken, men vi tror at det er skolens ansatte og pedagoger som er best egnet for dette.

—  Marie Ljones Brekke

– Vi er ekstremt opptatt av at vi skal ta tak i mobbeproblematikken, men vi tror at det er skolens ansatte og pedagoger som er best egnet for dette, sier Ljones Brekke.

Hun påpeker at Stavanger KrF mener det er viktig at man respekterer at alle er forskjellige, og vil ha et samfunn med rom for mangfold. Likevel tror de ikke at flertallets forslag fremmer riktig framgangsmåte og innhold.

– Jeg tror ikke FRI Rogaland er rett instans å få hjelp av. Med engang vi gjør dette til et politisk spørsmål, vil det igjen skape en vanskelig problemstilling for elevene. Da må de forholde seg til store og ideologiske spørsmål, og det tror jeg ikke hjelper saken i det hele tatt, sier Ljones Brekke.

Hun mener at hvis forslaget blir vedtatt bør det være en selvfølge at andre organisasjoner får samme mulighet til å definere innhold og drive undervisning i skolen, og at dette er noe som vil føre til en krevende og uoversiktlig undervisningssituasjon.

FRI Rogaland vil fortelle om mangfoldet

Leder i FRI Rogaland, Anina Jæger Olsen, skriver i en mail til RA at FRI Rogaland er svært glade over initiativet som nå kommer fra politikere i Stavanger kommune, og vil bidra med alt de kan for å sørge for at ikke flere elever opplever det ungdomsskoleeleven Aleksandra har fortalt om i Stavanger Aftenblad. Ungdomsskoleeleven stod nylig fram med en sterk historie om netthets på grunn av sin legning.

– Kommunen er skoleeier og har hånden på rattet, men vi håper at våre erfaringer og historier vil komme godt med i arbeidet for en Stavanger-skole hvor det er plass til alle, skriver hun.

Jæger Olsen mener at i temaer som identitet, kjærlighet, kjønn og seksualitet, er den trygge og gode relasjonen med lærerne elevene har til vanlig viktigst. FRI Rogaland håper de kan bidra til å åpne noen dører mot verden og fortelle om et mangfold elevene enten selv er en del av eller vil møte på sin ferd gjennom livet.

– Mange som har forsket på hvordan skeive spørsmål tematiseres i skolen forteller at undervisningen og lærebøkene dessverre er normative, og at de i liten grad åpner opp for et reelt mangfold. For de elevene som bryter med normer for kjønn og seksualitet er det viktig å få høre at også de finnes og at de ikke trenger å skamme seg over hvem de er, skriver hun.

– Det er et stort samfunnsproblem at mennesker som skiller seg ut opplever hets, trakassering, mobbing og vold med bakgrunn i hvem de er, hvordan de ser ut eller hvem de forelsker seg i. Vi i FRI Rogaland er glade for å se det oppriktige ønsket om endring og grepene Stavanger kommune er i ferd med å ta, og håper at så mange som mulig vil være med og farge byen i regnbuens farger når vi markerer Pride i september, legger Jæger Olsen til.

Flertallet vil oppnå aksept

Eirik Faret Sakariassen (SV) sier til RA at flertallet ønsker å oppnå aksept av at folk er den de er.

– Det skal være greit å forelske seg i en av samme kjønn, sier han og legger til at han tror FRI Rogaland kan være med på å oppnå denne aksepten.

– Vi må se på hva avtalen skal innebære, og vi skal være tydelige i hva vi ønsker at FRI skal gjøre. I plattformen deres står det at alle skal kunne leve livet sitt slik de vil, uten å bli diskriminert. Det er viktig at dette formidles i møtet med elever, sier Faret Sakariassen.

Selv oppfatter ikke SV-politikeren saken som kontroversiell, og forteller at det finnes skoler i Stavanger som har hatt besøk av FRI.

– Jeg har et inntrykk av at det har vært positivt. Elevene får ærlige svar, og det deles erfaringer, sier Eirik Faret Sakariassen.
Nyeste fra Dagsavisen.no: