Nyheter

Slik blir det nye rådhuset

Når bygget står ferdig i 2024, vil rådhuset blant annet være Norges smarteste bygg.

Illustrasjon av hvordan det nye rådhuset i Stavanger vil se ut. Det nye rådhuset skal være klart til å tas i bruk for ansatte og innbyggere i løpet av høsten 2024.

– Tegningene som viser hvordan nye Stavanger rådhus skal bli, er endelig klare. Ambisjonene er skyhøye, både på design, miljø og på tekniske installasjoner. Når bygget står ferdig i 2024, vil rådhuset blant annet være Norges smarteste bygg, melder Stavanger kommune i en pressemelding mandag.

Rådhuset i Stavanger er tegnet av byarkitekt Jan Jæger og sto ferdig i 1963. Bygningen er verneverdig og har mange karakteristiske trekk. Rehabiliteringen startet i februar 2021, og det nye rådhuset skal være klart til å tas i bruk for ansatte og innbyggere i løpet av høsten 2024. Da har bygget fått seg et skikkelig ansiktsløft.

– Vi ønsker at rådhuset skal bli et signalbygg i sentrum, og er veldig fornøyde med planene så langt. Rådhuset har med seg mye flott historie som skal bevares, samtidig som det skal gjenspeile kommunens høye miljø- og klimamål og gå foran som et smartbygg for framtiden. Det har vi fått til, sier prosjektleder i bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Zakarias Chibssa, i pressemeldingen.

Se filmen som viser rådhuset i dag og hvordan det vil se ut ved ferdigstillelse:


Stavanger kommune skrivet at det å ha blikket inn i fortiden og samtidig speide inn i framtiden, har vært en viktig premiss for rehabiliteringen av rådhuset. I planlegging og design av nytt fasadeuttrykk har prosjektet derfor studert originalbygget nøye.

– Rådhuset kjennetegnes ved asymmetriske oppbrutte bygningskropper delt i flere volumer, horisontale linjer, store vindusfelt, og dets særegne grønne fasadefarge. Både fasadefargen og de horisontale og vertikale grindene er beholdt i det nye fasadedesignet. Det som er nytt er en sikksakk struktur i fasaden med integrerte solcellepaneler. Dette vil bidra til økt energiproduksjon og sammen med solcelleanlegg på taket, vil bygget produsere energi på ca. 100 000 kWh/år. Det tilsvarer ca. 32 prosent av byggets totale energibehov, og bygget får høyeste energikarakter som er energiklasse A-grønn, forteller Chibssa.

Stavanger rådhus vil få hovedinngang fra Lars Hertervigs gate. En innbydende og inntrukken inngang, med en liten forplass, åpner opp mot sentrum og ønsker besøkende velkommen.

– Ved å flytte hovedinngangen blir rådhuset mer tilgjengelig fra sentrumskjernen. Slik legger vi til rette for at Stavanger rådhus blir et moderne, spennende og inkluderende hus for alle i kommunen, sier Chibssa, i pressemeldingen.

Norges smarteste bygg

Rådhuset prosjekteres som Smartbygg og vil være det smarteste bygget i Norge når det står klart i 2024, ifølge Stavanger kommune. I tillegg til moderne løsninger og brukertilpasset funksjonalitet når det kommer til blant annet lys og lyd, vil Smartbyggløsningen bidra til at driftskostnaden reduseres betraktelig. Blant annet vil bygget få tilstandsbasert vedlikehold, behovsstyrt renhold og bedre og mer effektiv styring av belysning, varme, ventilasjon, solavskjerming og andre tekniske installasjoner.

Det er Multiconsult Norge AS i samarbeid med LINK Arkitektur AS, som vant konkurransen for prosjektering.

I forbindelse med avslutningen av forprosjektsfasen blir det utarbeidet en oppdatert kostnadsberegning for renoveringen av rådhuset. Kommunen jobber nå med å kvalitetssikre beregningen i samarbeid med tredjepart. Opprinnelig bevilgning fra 2018, er på 291 millioner kroner.

Forprosjektet skal behandles i utvalg for bymiljø og utbygging 18. august og i Formannskapet 24. august 2021. Etterpå starter detaljprosjekteringen som vil foregå fram til desember 2021. Byggestart blir våren 2022, og det nye rådhuset skal være klart til å tas i bruk for ansatte og innbyggere i løpet av høsten 2024.