Nyheter

Fastlege-krisen i Stavanger: Må ansatte 40-50 leger i løpet av fem år

Fastlegeordningen står for fall i Stavanger. Foreslåtte tiltak fra kommunen er på vei, men fastlege og tillitsvalgt Peter Christersson spør hvorfor ikke kommunen har forhørt seg med fastlegene.