Nyheter

Streiken trappes opp – skoler og barnehager i Stavanger blir hardt rammet

Fra og med onsdag 2. juni trappes streiken blant fagorganiserte i Unio opp betraktelig.

Det er varslet plassfratredelse for ytterligere 949 lærere ved 47 skoler og 170 barnehageansatte i 22 barnehagebygg. I tillegg er allerede 379 ansatte i ungdomsskolene i streik. Det varsler Stavanger kommune på sine nettsider torsdag ettermiddag.

Så å si alle skolene i Stavanger er nå berørt av streiken. Foreløpig er kun Lenden skole- og ressurssenter, Kulturskolen og Johannes læringssenter uberørt.

Mesteparten av undervisningen utgår, men noen klasser vil få tilbud om undervisning i enkelttimer eller enkeltdager.

SFO holdes åpent, men med noen endringer i åpningstiden.

Informasjon om hvordan streiken påvirker den enkelte skole vil fortløpende legges ut på skolenes hjemmeside, opplyser kommunen.

Redusert pedagogisk tilbud

Det er varslet plassfratredelse for 175 ansatte i barnehagene, Det berører åtte virksomheter og til sammen 22 barnehagebygg.

For de aktuelle barnehagene vil dette medføre at det pedagogiske tilbudet faller bort eller blir sterkt redusert.

De fleste avdelingene som er rammet av streikene vil gi et tilsynstilbud til barn innenfor en begrenset åpningstid. Det kan være nødvendig å holde enkelte avdelinger stengt.

Informasjon om hvordan streiken påvirker barnehagetilbudet vil fortløpende bli lagt ut på den enkelte barnehages hjemmeside, og foreldre får særskilt informasjon via SMS.

Sykehjemsdriften går som normalt

Stavanger kommune vil fra 2. juni ha nærmere 166 sykepleiere ute i streik, som i stor grad vil påvirke både tjenestetilbud og kvalitet i tjenestene. I det andre uttaket er særlig sykepleiere i avdelingslederstillinger, avdelingssykepleiere, fagsykepleiere og sykepleier 1-roller tatt ut, i tillegg til sykepleiere i dagstillinger (helse- og velferdskontor m.fl.)

– Vi vurderer fortløpende behovet for å søke om dispensasjon når vi mener at det er fare for liv og helse eller at streiken vil ramme tredjepart uforholdsmessig hardt eller utilsiktet, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Helge Dragsund, til kommunens nettsider.

Foreløpig går driften som vanlig på alle sykehjem.

Stenger «drop in»

Ett av tilbudene som rammes hardt er helsestasjon for ungdom. Her er alle helsesykepleierne tatt ut i streik fra og med onsdag 2. juni. Helsestasjon for ungdom er derfor stengt for “drop in” og selvtester.

På forhånd avtalte timer med helsestasjonslege og psykolog opprettholdes.

– Dette er et omfattende streikeuttak, hvor mange av våre tjenester og brukere av disse blir sterkt berørt. Vi rapporterer daglig til statsforvalteren og KS om hvilke konsekvenser streikeuttaket har for driften, og hvordan vi vurderer ivaretakelse av liv og helse. Det er daglige møter med streikeledelsen i Unio, hvor det utveksles informasjon og diskuteres blant annet behandling av dispensasjonssøknader, sier forhandlingssjef i Stavanger kommune, Tom Fossmark.