Nyheter

Fylkesordføreren: - Avlys muntlig eksamen

Slik smittesituasjonen er i landet, risikerer vi at svært mange elever må ta opp eksamen fordi de er i ventekarantene, mener Marianne Chesak (Ap).

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) ber kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) om å avlyse muntlig eksamen. Det gjorde hun i et møte med kunnskapsministeren tirsdag ettermiddag.

Ifølge Chesak er alle opplæringssjefene i fylker landet over er enige om at eksamen må avlyses. Det tydelige rådet fra dem er at eksamen blir for krevende å gjennomføre.

– Slik smittesituasjonen er i landet, risikerer vi at svært mange elever må ta opp eksamen, fordi de er i ventekarantene, og dermed få uavklart vitnemål til sent på høsten – som følge av kapasitetsbegrensninger for nye eksamener, sier Chesak.

«Ved utgangen av dette skoleåret har våre elever levd med smitteverntiltak og en annerledes skolehverdag, i nesten halvannet år. Den innsatsen som både elever, ansatte i skolen og foreldre har lagt ned for å få eleven igjennom perioden med pandemi, er formidabel. Vi er takknemlige for hver og en som har lagt ned en stor innsats, og erkjenner samtidig at det har vært krevende. Raske skifter i tiltaksnivå, kombinasjoner av digital og stedlig undervisning og mer oppfølging på avstand, har tæret på mange.

Rettferdige karakterer

– Vi er opptatt av at elevene våre skal lære mest mulig, at lærerne skal ha et godt vurderingsgrunnlag og at karakterene som settes er rettferdig. Elevene våre står på tampen av videre utdanning og arbeid, og vitnemålet de får med seg må stemme best mulig med den faktiske kompetansen hver og en besitter, mener fylkesordføreren.

Skolene har lagt planer for siste del av skoleåret, og flyttet tidspunkt for fastsetting av standpunktkarakter til senest mulig før sommerferien, for å kunne gi en riktigst mulig vurdering. Ut ifra en totalvurdering av belastningen for våre elever og ansatte, ber vi om at muntlig eksamen avlyses.

Det vil være rettferdig og forutsigbart for elevene, som bor spredt i alle landets kommuner, om dette beslutningen tas samlet for landet. Kunnskapsminister Guri Melby har fått denne anbefalingen fra svært mange hold, og må ta hensynet til både lærere og elever på alvor.

Nå må statsråden ta ansvar, og avlyse muntlig eksamen. La lærere og elever bruke kreftene på en grundig og rettferdig standpunktkarakter!»