Nyheter

Nord-Jæren går til trinn to i den nasjonale gjenåpningsplanen

Ordførerne i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes bestemte tirsdag at kommunene blir med på overgang til trinn to i den nasjonale gjenåpningsplanen fra og med torsdag 27. mai.

Marianne Chesak, Stanley Wirak, Kari Nessa Nordtun, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.

Det skriver Sandnes kommune i en pressemelding til RA.

– Smittesituasjonen på Nord-Jæren er i øyeblikket under kontroll og vi følger derfor de nasjonale retningslinjene. Men, vi opprettholder anbefalingen om bruk av munnbind i taxi, på offentlig transport og på steder der det ikke er mulig å holde avstandskravet, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), Sola-ordfører Tom Henning Slethei (FrP), Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp) og Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

I en tekstmelding til RA skriver Nessa Nordtun at hun er veldig glad for at Nord-Jæren kan gå til trinn to i den nasjonale gjenåpningsplanen.

– Innbyggerne i Stavanger har vært utrolig gode på å følge smittevernrådene og ta hensyn. Det er helt avgjørende for at vi er der nå at vi kan lette på tiltakene. Nå er det viktig at folk fortsatt vasker hendene, holder god avstand, og følger de reglene som gjelder, skriver hun.

På bakgrunn av innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, har regjeringen vedtatt en plan for trinnvis gjenåpning av samfunnet. Planen legger opp til en trinnvis nedtrapping av de nasjonale tiltakene, og på regjeringens nettsider opplyses det om at trinn to blant annet betyr at nasjonalt tiltaksnivå i skole, barnehage og SFO oppheves. Trafikklysmodellen og lokale vurderinger skal følges.

For universiteter, høyskoler og fagskoler betyr trinn to økt fysisk undervisning, og økt bruk av jevnlig testing. Det skal registreres hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing. For serveringssteder vil det fra og med torsdag være innslipps- og skjenkestopp klokken 24.00. Det er ikke krav om matservering, men krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs.

Må fortsette å følge råd

Videre i tekstmeldingen skriver Stavanger-ordføreren at de har bekymringer knyttet til at det skal skje en stor økning i antall smittede når det nå åpner opp.

– Jeg tror og håper at dette kan gå godt dersom man er gode på å holde avstand, holde seg hjemme og teste seg ved symptomer, og følge de øvrige rådene, skriver Nessa Nordtun.

Sandnes-ordfører, Stanley Wirak, er ikke veldig bekymret.

– Vi skal stenge ned når vi må, og åpne opp når vi kan, sier han til RA.

Han forteller at rundt 40 prosent av alle over 18 år i Sandnes har fått én eller to doser av koronavaksinen, og at det samme gjelder for alle med underliggende sykdommer i kommunen.

– I tillegg blir svært få eldre smittet nå, men vi vet aldri om vi kan få nye utbrudd, sier han.

– Slik det ser ut nå er jeg veldig optimistisk. Hver uke blir mellom 8.000 og 10.000 innbyggere vaksinert i vår region. Det går rett vei, men vi må være forsiktige framover for å holde det på dette nivået. Det er alfa og omega å fortsette å følge smittevernreglene, legger Wirak til.

Han forteller at det er lite villsmitte i kommunene på Nord-Jæren.

– Det er smitte i bestemte miljøer, men vi kan spore de fleste tilfellene tilbake til der smitten kommer fra. Ting ser godt ut nå, og det er fordi alle har gjort de rette tingene, sier Sandnes-ordføreren.

I pressemeldingen informeres det om at de videregående skolene i de fire kommunene fortsetter på gult nivå til og med fredag 4. juni, til tross for at overgangen til trinn to i gjenåpningsplanen skjer 27. mai.

– Inntil for kort tid siden var VGS på rødt nivå. Det er viktig at situasjonen stabiliserer seg over lengre tid. Derfor avventer vi, skriver Nessa Nordtun til RA.

Forskrift om meldeplikt for arrangementer videreføres ut juni, men bare for arrangement med over 20 deltakere.

---

Plan for gradvis gjenåpning, trinn to:

 • Barnehager, skoler og SFO: Oppheve nasjonalt tiltaksnivå. Følge trafikklysmodellen og lokale vurderinger.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler: Økt fysisk undervisning. Økt bruk av jevnlig testing. Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.
 • Breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter: Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter med unntak fra en meters-anbefalingen. Dersom barn og unge trener, øver eller driver annen organisert aktivitet i en annen kommune, vil de kunne delta på arrangement for laget, foreningen o.l., så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling. Lag fra små kommuner som ikke har motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såframt kommunen har samme smittenivå. Voksne kan drive organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 20 personer, og med minst en meter avstand. Utendørs kan man være 30 personer. Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsareal dersom gruppene holdes atskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Oppfordre til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Toppidrett: For øvrige serier i toppidretten åpnes det for treningskamper. Det åpnes for seriespill i disse ligaene tre uker etter innføringen av trinn to dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det.
 • Sosial kontakt/private hjem: Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn ti gjester. Rådet om avstand gjelder fortsatt. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.
 • Handelsnæringen: Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst en meter avstand, rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard. Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte, og regnes ikke lenger som arrangement. Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Serveringssteder: Innslipps- og skjenkestopp klokken 24.00. Ikke krav om matservering. Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs. Reglene omfatter også arrangementer.
 • Arbeidsliv: Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Innenlandsreise: Innenlandsreiser kan gjennomføres. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Anbefalingen gjelder ikke personer som er beskyttet. De som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette vil særlig være viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Private arrangementer: Inntil 20 personer inne og 30 personer ute på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. Arrangere utendørs heller enn innendørs.
 • Offentlige arrangementer: Arrangere utendørs heller enn innendørs. Innendørs Maks 50 personer uten faste, tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. Inntil 200 personer dersom alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Utendørs inntil 200 personer uten faste, tilviste sitteplasser, men 600 personer (200x 3 kohorter) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene. Dersom detblir anledning til å benytte adgangstest og koronasertifikat i gjenåpningen av samfunnet, inntil 400 personer (200x 2 kohorter) uten faste, tilviste sitteplasser, men 1000 personer (200 x 5 kohorter) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser. Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.
 • Inn-/utreise: Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. Fortsatt strenge innreiserestriksjoner for utlendinger. Det innføres unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er bosatt i områder som ikke er underlagt karanteneplikt. Smittesituasjonen i det landet den reisende har oppholdt seg i de siste ti dagene før innreise, legges til grunn for krav om opphold på karantenehotell. Det gis unntak fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell for vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 når dette kan dokumenteres på en enkel, digital, sikker og verifiserbar måte. Fortsette med søknadsbaserte ordninger for arbeidsreisende.

Kilde: regjeringen.no

---