Nyheter

E 39-strekning vedlikeholdes

7,5 kilometer lang strekning mellom Vikeså og Bue skal forbedres.

Statens vegvesen gjør i løpet av sommeren E39 mellom Vikeså og Bue i Rogaland enda tryggere.

Strekningen ligger i Bjerkreim kommune. Det er Sokndal-firmaet BJ Mydland som har fått kontrakten. Med et tilbud på 2,1 millioner var firmaet billigst av de to tilbyderne i konkurransen, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidet mellom Vikeså og Bue starter første uke i juni (uke 22), og skal være ferdig innen utgangen av august. Både dirigering og lys vil bli brukt for å styre trafikken mens veien vedlikeholdes.

8200 kjøretøy daglig

Det er hovedsakelig tre ting som nå skal gjøres på veistykket som daglig trafikkeres av 8200 kjøretøy.

– Vi fjerner kratt og trær for å bedre sikten langs veien. Vi skifter og forsterker eksisterende rekkverk der det er nødvendig. Og vi fjerner eller sikrer elementer som kan gi bråstans ved utforkjøring. Dette kan være snakk om store steiner, stubber, trær og dype bekkeløp. Det kan også være aktuelt å sette opp rekkverk på flere steder enn i dag, sier byggeleder Einar Hauge i Statens vegvesen.

Tar helgeutfart-pause

Den aktuelle veistrekningen er sterkt trafikkert i forbindelse med helgeutfart til Sørlandet. Av den grunn vil arbeidet ta pause etter fredager klokken 12.00. Utenom dette har entreprenør mulighet for å utføre arbeid på kvelds- og nattetid, når dette er hensiktsmessig.

Det er gjort en rekke tiltak på E 39 i Rogaland de siste årene, påpeker Vegvesenet. . Prosjektene startet ved Agder-grensa. I fjor høst var det strekningen Eide-Helleland det ble jobbet på.

Hvorfor, når det kommer ny E 39?

Statens vegvesen har fått spørsmål hvorfor vi setter i gang med tiltak på denne strekningen, nå som ny E39 er under planlegging.

– Svaret er at vi har denne veien fram til ny vei er på plass, og da venter vi ikke med å gjøre påkrevde sikkerhetstiltak. TS-arbeidet langs veiene er en kontinuerlig prosess, hvor nye og forbedrede løsninger kommer hele tiden. Et strengt inspeksjons- og vedlikeholdsregime bidrar til at Norge er blant de aller beste i i Europa på trafikksikkerhet, sier Hauge.