Nyheter

UiS åpner for mer undervisning på campus

Universitetet i Stavanger har oppdatert korona-reglene etter kommune på Nord-Jæren gikk over til nasjonalt tiltaksnivå.

Kommunene på Nord-Jæren gikk fredag 7. mai over til nasjonalt tiltaksnivå med disse lokale reglene.

For UiS betyr dette at fra og med mandag 10. mai og inntil videre gjelder følgende:

 • Undervisning på campus i mindre grupper (inntil 50) kan gjennomføres.
 • Universitetsbiblioteket og lesesaler holder åpent. Grupperom og linjeforeningsrom kan benyttes.
 • Gjeldende avstandskrav vil være 1 m avstand, men fortsatt forsterket smittevern (bruk av munnbind der 1 meteren ikke kan overholdes).
 • Hovedregelen er at eksamen våren 2021 blir gjennomført som hjemmeeksamen.
 • Det skal være hjemmekontor for alle som har mulighet til det, men det må være tilstrekkelig bemanning for å ivareta utdannings- og støttetjenester.
 • Disputaser kan gjennomføres digitalt eller som en hybridløsning, og regler for antall som kan delta fysisk følger gjeldende antallsregler for arrangement.
 • Unødvendige arbeidsreiser innenlands skal unngås. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittetrykk.
 • Reiser til utlandet skal unngås, men strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. For eksempel kan opphold i utlandet som er kritisk for gjennomføring av ph.d. gjennomføres.
 • For innendørs-arrangementer skal det være maksimum 10 personer, men likevel inntil 100 personer på arrangementer på faste tilviste plasser. For utendørs-arrangementer kan det være maksimum 200 personer, men likevel 600 på faste tilviste plasser i kohorter a 200 personer. Det er meldeplikt for de arrangementene som har lov til å være flere enn 10 personer.
 • UiS anbefaler at møter avholdes digitalt. Fysiske møter kan likevel avholdes med inntil 10 personer tilstede.
 • Praksis skal gjennomføres så langt det er mulig.

– Universitetsledelsen vil takke studentene og de ansatte for stor tålmodighet og ekstraordinær innsats i en krevende tid, skriver UiS på sine nettsider.