Nyheter

Bedrifter forventer bedring og flere ansatte fremover

Et flertall av bedriftene i Sør-Norge venter bedring det kommende året.

Usikkerheten er fortsatt stor, men det er tegn til at næringslivet er på vei ut av koronakrisen. Det viser svarene til 600 bedrifter i Sør-Norge i SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer for mai 2021.

– Dette er en veldig spennende tid å gjøre undersøkelser på, det har vært et veldig krevende år, og vi står fortsatt midt i koronakrisen. Men, det er lys i enden av tunnelen, vaksineringen har begynt, og vi har mer kontroll, sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR Bank, Kyrre M. Knudsen, når funnene i konjunkturbarometeret ble presentert i en direktesending fredag morgen.

Han oppsummerer hovedfunnene i den ferske målingen:

– For det første har det siste året vært bedre enn forventet og fryktet. Punkt to er at fram mot sommeren ventes det en ganske markert bedring. Og punkt tre, når man ser på ett års sikt, venter bedriftene ganske god vekst både i aktivitet, antall ansatte og i ordrereserve. Så alt i alt er det ganske positive tall, sier Knudsen.

Selv om flere bedrifter svarer at koronanedturen samlet sett har vært midlere enn forventet, tror ikke Knudsen koronakrisen har vært enklere enn forventet.

– Det har vært mye av og på, nye mutasjoner og smittebølger, men de kraftfulle støttetiltakene fra det offentlige har nok bidratt til at flere bedrifter har klart å tilpasse seg den litt varierende situasjonen som har vært. Det har vært et krevende år, men og et veldig interessant år. Kanskje det er denne tilliten mellom partene, tilpasningsdyktigheten til folk og bedriftene som er styrken til norsk økonomi.

Venter vekst mot sommeren

De neste tre månedene venter nesten 65 prosent av bedriftene vekst i aktivitet.

– I tillegg venter en grei overvekt av bedriftene flere ansatte. Det ser ut som bedringen i norsk økonomi begynner omtrent nå og fram mot sommeren. Det tenker jeg er veldig positivt, sier Knudsen.

Han forklarer at industrien har klart seg bra gjennom korona, og mener det skjer mye interessant både i oljen og i fornybar energisektoren.

– Vi ser også at byggevareindustrien gjør det godt, folk har brukt mye penger på hus, hjem og hytter. Ellers så begynner verden rundt oss våkne til liv, og når vi er en liten åpen økonomi med mye eksport, hjelper det godt at de store markedene, i hvert fall industrien, rundt begynner å bli bedre, påpeker Knudsen.

Det neste året venter bedriftene økt aktivitet og flere ansettelser, ifølge konjunkturbarometeret.

– Det er veldig gledelig, for i Norge er arbeidsledigheten dobbel så høy som for korona, sier Knudsen.

Rogaland mest optimistisk

SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer gjennomføres også i Agder, Vestland og Oslo, i tillegg til Rogaland.

– Det er litt regionale forskjeller. Hovedtrenden er at det er økt optimisme alle steder, men det er noen forskjeller. Som nevnt er det industrien som har ventet mest vekst, og da er det naturlig at det er i mest optimisme i Rogaland, som har mer industri, sier Knudsen.

I Rogaland er hovedindeksen at 58 prosent er positive, i Agder er 55 prosent positive, i Vestland er 57 prosent positive, og i Oslo er 54 prosent positive.