Nyheter

SR-Bank med sterkt resultat første kvartal

Banken oppnådde et resultat før skatt på 880 millioner kroner for første kvartal 2021. Det er 633 millioner kroner bedre enn for samme kvartal i fjor.

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK) oppnådde et resultat før skatt på 880 millioner kroner for første kvartal 2021 mot 247 millioner kroner for samme kvartal i fjor, melder SRBNK i en pressemelding torsdag.

Resultatet preges av økte inntekter, effektiv drift og et betydelig lavere nivå på nedskrivninger sammenlignet med samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,6 %, sammenlignet med 3,4 % for samme kvartal i fjor. Dette er også en forbedring fra forrige kvartal hvor egenkapitalavkastningen etter skatt var 9,7 %, ifølge pressemeldingen.

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 121 millioner kroner mot 560 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og 270 millioner kroner i forrige kvartal.

– Vi opplever at de aller fleste av våre kunder klarer seg bra, på tross av lavere aktivitet som følge av covid-19 pandemien. Våre rådgivere i bedriftskundedivisjonen har i første kvartal vært tett på våre kunder, hvorav hele 2000 av kundene har vært gjennom en rådgiversamtale. Mer enn nitti prosent av bedriftene har ikke hatt behov for noen form for betalingsutsettelser. I tillegg sier en overvekt av våre bedriftskunder at de opplever den økonomiske utviklingen som like god, eller bedre enn før pandemien. Grunnlaget for en fortsatt god og lønnsom utvikling for flertallet av våre kunder er godt, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, i pressemeldingen.

Driftskostnadene for konsernet ble 612 millioner kroner, en moderat økning fra 592 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftskostnadene i forrige kvartal var på 629 millioner kroner.

– EiendomsMegler 1 og ForretningsPartner har begge forbedret sine resultater betydelig dette kvartalet, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. EiendomsMegler 1 står for den største forbedringen, noe som bekrefter et sterkt boligmarked. I mars kjøpte ForretningsPartner selskapet Tveit Regnskap. Vi har gjennom oppkjøpet lagt et godt grunnlag for å utvikle ForretningsPartner til å bli en dominerende aktør i bransjen, med tilstedeværelse i store deler av Sør-Norge. Fremover vil oppkjøpet medføre en betydelig økning av omsetningen i det sammenslåtte selskapet, samtidig som det vil være av stor strategisk betydning for utviklingen av bedriftskundedivisjonen vår, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, i pressemeldingen.