Nyheter

– Håper utbruddet kan komme under kontroll med målrettede tiltak

Smittevernoverlege håper det viser seg at koronautbruddet blant russen kan avgrenses med målrettede tiltak og anbefalinger.

Sent onsdag kveld var det registrert 58 smittetilfeller blant russ i flere kommuner på Nord-Jæren og Jæren.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, opplyser til RA at smittetilfellene fordeler seg slik:

Sandnes: 35

Stavanger: 11

Randaberg: 1

Sola: 3

Time: 3

Klepp: 3

Gjesdal: 2

Torsdag kveld, klokken 19.00, skal ordførerne på Nord-Jæren møtes for å vurdere de lokale smitteverntiltakene. Det er først i dette møtet det blir klart hvordan smitteutbruddet blant russen vil påvirke resten av befolkningen i de berørte kommunene.

Smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannessen, tror at smittetallene vil øker noe etter hvert som flere prøvesvar kommer tilbake i løpet av dagen.

– Naturlig nok vil noen av prøvene slå ut positivt, men de fleste er allerede i karantene. Det finnes alltid situasjoner hvor det er vanskelig å ha 100 prosent isolasjon hjemme, og det er vanskelig å vite hvor lenge man var syk hjemme før man gikk i isolasjon, som gjør at en del husstander vil kunne få smitte framover, men de er også i karantene, forklarer Johannessen.

Han understreker at de må ha prøvesvarene i dag før de kan si noe om hvilken karakter dette utbruddet har.

– Det ble oppdaget smitte mandag kveld, og mange testet seg på tirsdag og onsdag. Mange har ikke fått svar på prøvene enda. Ut over torsdag vil vi kunne få en bedre oversikt. Sånn som det ser ut til nå, virker det som smitten er avgrenset blant den klyngen som traff hverandre i helgen, og at det ikke har pågått lenge før det. Det vil gjøre at utbruddet kan avgrenses bedre, og det kan gjøre at det mulig å kontrollere det med litt mer målrettede tiltak og anbefalinger, sier smittevernoverlegen.

I andre situasjoner, hvor det ikke er avgrenset smittesituasjoner, må kommunene gå ut på et mer bredt nivå for å slå ned smitten, påpeker Johannessen.

Smitten blant russen dreier seg med stor sannsynlighet om den britiske koronamutasjonen, ettersom det er den som står for nesten all smitte i området, ifølge smittevernoverlegen i Stavanger.

Utsetter feiring

Både Johannessen og Torvik roser russen for å ha utsatt feiringen til 13. mai, og for å selv ha pålagt seg karantene.

– De er også i praksis i en nærkontaktkarantene på ti dager fra søndag av. Vi forventer vi har en ganske god avklaring av situasjonen når vi har kommet så langt, sier Torvik til RA.

På teststasjonen på Klepp har de testet opp til 1100 på tirsdag og onsdag, ifølge kommuneoverlegen i Sandnes. Han forsikrer om at man får testet seg innen ett døgn, og at man får svar innen ett døgn etter testen er tatt.

– De som har deltatt på russefeiring er oppfordret til å ta en test, og gå i avklaringskarantene til første test har gitt et negativt svar, sier Torvik.

I Stavanger Forum har det vært over 1000 russ og ungdom som har testet seg, ifølge Torvik. Han påpeker at ikke alle som tester seg hører til 2002-årgangen som er russ, men at veldig mange av dem som tester seg er knyttet til russ og videregående skoler.