Nyheter

Politiet tar grep mot nettroll som truer politikere

I forbindelse med valgkampen kjører politiet i gang et prosjekt som tar et oppgjør mot hat og trusler mot politikere.

– Hat og trusler mot politikere og andre samfunnsdebattanter er en samfunnsutfordring. Det er alvorlig for dem som rammes og kan skape utrygghet, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Nettpatruljen Sør-Vest skal nå i gang med et prosjekt de har kalt for Operasjon Nettroll.

– Flere kan vegre seg fra å delta i den offentlige debatten og dette kan utgjøre en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet. I forbindelse med årets valgkamp har Sør-Vest politidistrikt opprettet et eget prosjekt for å jobbe kunnskapsbasert og målrettet med å forebygge hatefulle ytringer og trusler som blir framsatt på sosiale medier, sier Grete Winge, leder for felles enhet for kriminalitetsforebygging, i pressemeldingen.

Hatefulle ytringer er omhandlet i straffelovens paragraf 185.

– Det vil være frivillig for politikerne å være med i dette prosjektet, og uavhengig deltakelse i OP Nettroll oppfordrer vi alle som opplever potensielle lovbrudd på sosiale medier om å melde fra til politiet, sier Winge.

Nettroll kan få politiet på døren

Formålet med OP Nettroll er å forebygge, avdekke og etterforske straffbare handlinger, som har skjedd i kommentarfelt på innlegg til lokalpolitikeres sosiale medier.

– Vi håper det kan bidra til å ivareta politikeres engasjement i den offentlige debatten. Vi har valgt oss ut Facebook som kanal i dette prosjektet, men vil presisere at vi ikke ser gjennom fingrene på kommentarer som er eller kan være straffbare i andre sosiale medier, sier politiførstebetjent Roald André Møskeland i Nettpatruljen Sør-Vest.

Kommentarer som bryter – eller kan bryte – med straffeloven, vil bli vurdert av politiet.

– Dette kan innebære at vi setter inn forebyggende tiltak mot aktuelle avsendere. Eksempler på tiltak er å svare i kommentarfeltet, ringe eller fysisk oppsøke aktuelle personer for en forebyggende samtale, inndra utstyr eller anmelde, sier Møskeland.

Nyeste fra Dagsavisen.no: