Nyheter

Tiltakene på Nord-Jæren videreføres til 6. mai

Som et strakstiltak settes de videregående skolene på rødt tiltaksnivå.

De fire kommunene Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger bestemte tirsdag ettermiddag at dagens regionale tiltaksnivå skal vare til og med torsdag 6. mai for å få oversikt over hvor omfattende og alvorlig smitteutbruddet blant russen kan være.

Som et strakstiltak settes de videregående skolene i de fire kommunene på rødt tiltaksnivå for smittevern. Andre målrettede tiltak kan bli nødvendig hvis smitteutbruddet vokser.

– Alle ønsker seg lettelser i tiltakene på Nord-Jæren så snart som mulig. Dersom vi ser at utviklingen går i riktig retning de neste to dagene, har vi som mål om å gå over på nasjonale tiltak fra og med fredag 7. mai, sier ordførerne Jarle Bø, Tom Henning Slethei, Stanley Wirak og Kari Nessa Nordtun i en pressemelding.

Uoversiktlig situasjon

For øyeblikket er situasjonen uoversiktlig med økt smitte blant de unge, og fortsatt dukker det opp tilfeller med ukjent smittevei.

– Det bekymrer oss at det er påvist smitte i årets russekull, for vi vet hvor raskt mutasjonene kan spre seg. Samtidig vil vi berømme russen for at de tar ansvar. De har satt årets feiring på vent, gått i karantene og skal teste seg i stor skala. Vi unner dem en mest mulig normal russetid, men dagens situasjon krever dessverre et krafttak mot smitten, sier ordførerne.

Ordførerne på Nord-Jæren skal gjøre en ny vurdering av tiltaksnivået torsdag klokken 19.00.

Ifølge kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes kommune er smittesporingsarbeidet blant russen krevende, men han roser samarbeidsviljen.

– Russepresidentene har bedt russen om å utsette russefeiringen til 13. mai. Sammen med lav terskel for å teste seg er dette et godt virkemiddel for å hindre videre smittespredning på tvers av skoler og kommunegrenser, sier Torvik.