Nyheter

Etterspurt sparkesykkel-lov på plass

Stortingsflertallet er enige om en ny lov som gir kommunene mer makt til å regulere utleie av elsparkesykler.