Nyheter

900 rogalendinger gikk ut av ledighetskøen i april

– Utviklingen de siste ukene har gått i riktig retning, sier Nav-direktøren i Rogaland. Stavanger har fortsatt høyest ledighet i fylket.

15.842 personer i Rogaland er registrert som arbeidssøkere ved utgangen av april. Det er over 900 færre sammenlignet med mars.

Samtidig ble det utlyst 4900 nye stillinger i fylket.

– En svært positiv utvikling, kommenterer Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland i en pressemelding.

Ledigheten synker

Gjennom hele april har arbeidsledigheten i Rogaland beveget seg sakte men sikkert nedover. Størst er nedgangen blant de helt ledige. 8715 personer er helt uten jobb. Dette tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken og er 845 personer færre enn i mars. På landsbasis er andelen helt ledige 4,0 prosent av arbeidstyrken.

– I Rogaland har vi hatt en krevende vinter hvor strenge koronarestiksjoner rammet mange arbeidstakere og arbeidsgivere hardt. Utviklingen de siste ukene har gått i riktig retning, og nå ser vi en klar tendens til at ledigheten er på vei nedover. Forsetter vi med lave smittetall utover våren og sommeren, forventer vi at ledigheten vil fortsetter å synke ytterligere, sier Merethe P. Haftorsen.

Nær 5000 langtidsledige

Den samlede arbeidsledigheten er på 6,2 prosent og inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

– Vi er imidlertid svært bekymret for at nærmere 5000 personer nå er langtidsledige. Det innebærer at de har vært helt uten jobb i et halvt år eller mer. Jo lenger man står utenfor, jo tøffere kan det være å komme tilbake i jobb, sier hun.

Flest ledige innen denne bransjen

Flest ledige innen reiseliv og transport, butikk og salgsarbeid.

Siden koronapandemiens start har yrkesgruppen reiseliv og transport vært hardest rammet av smitterverntiltak. Denne gruppen har også desidert flest ledige, viser NAVs tall. 1 590 er helt ledige i denne bransjen. Butikk og -salgsarbeid har 1 018 helt ledige, mens serviceyrker og annet arbeid har 890 helt ledige.

– I NAV har vi en viktig oppgave med å vise dem hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet. Mange bransjer har et stort arbeidskraftsbehov, samtidig har jobber i andre bransjer forsvunnet. Derfor bør man nøye vurdere mulighetene sine. Utdanning eller kursing vil være et klokt valg, sier Haftorsen.

Stavanger har høyest ledighet

Stavanger kommune har høyest andel helt ledige med 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Haugesund har 3,9 prosent, mens Sandnes har 3,8 prosent. Det samme har Eigersund. Haugesund, Karmøy og Tysvær har den største reduksjonen i helt ledige den siste måneden.

– Den markante nedgangen på Haugalandet har sammenheng med at strenge lokale smitterventiltak ble opphevet i starten av måneden, forklarer NAV-direktøren.

Flest jobber innen disse bransjene

4 919 stillinger ble offentlig utlyst i april. Flest stillinger ble utlyst innen bygg og anlegg (769), helse, pleie og omsorg (738), industriarbeid (717) og ingeniør- og IKT-fag (669).

– Tilgangen på stillinger nå i april er stor i flere næringer. Dette samsvarer med signalene vi får fra flere bransjer om behovet for arbeidskraft, sier Haftorsen.

---

Arbeidsmarkedet i Rogaland april 2021:

  • Heilt uten arbeid 16 – 67 år: 8715 (3,4%)
  • Arbeidsmarkedstiltak: 1489 (0,6%)
  • Bruttoarbeidsledighet: 10 204 (4,0%)
  • Unge helt uten arbeid 16 – 29 år: 2340
  • Langtids-arbeidssøkere (26 uker eller mer): 4988
  • Delvis uten arbeid: 5638 (2,2%)
  • Utlyste stillinger: 4919

---