Nyheter

Smart lagring: - Etterspørselen bare øker

Wanda henter og leverer tingene du ikke vil lagre hjemme. Siden oktober har Wanda fått 500 kunder. Nå etablerer de seg i Stavanger.

Predrag Popovic, Erik Magnus Kristensen og Gloria Boillos.