Nyheter

Her er alt du trenger å vite om massevaksineringen i Stavanger

Hva må du huske på før du kommer? Hvordan bestiller du time? Hvor kan du parkere?

Nå starter massevaksineringen for fullt i Forum Expo i Stavanger. RA har tidligere skrevet om hvor du kan parkere når du skal vaksineres, hvordan massevaksineringen blir og at kommunen håper de kan sette 2400 doser daglig. I tillegg har Stavanger kommune en oppdatert liste med tall, spørsmål og svar på sine nettsider.

Stavanger kommune har laget en dronevideo som gir full oversikt over vaksinesenteret. Se videoen under her:

Når blir det din tur?

Først i vaksinekøen sto beboere ved alders- og sykehjem som ble vaksinert av helsepersonell på institusjonene. Deretter tok fastlegene over. De holder nå på med å vaksinere personer mellom 65 og 74 år. I uke 17 starter vaksineringen av innbyggere mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer i vaksinesenteret i Forum Expo. Når denne gruppen er ferdig startes det på den øvrige befolkningen mellom 18 og 64 år.

Fredag 16. april startet Stavanger kommune med å sende ut en SMS til alle innbyggerne i kommunen mellom 18 og 64 år med oppfordring om å registrere seg dersom man ønsker vaksine. Du kan også gå direkte til registrering. De som registrerer seg via lenken, trenger ikke registrere seg på ny når de får SMS.

Det kan ta tid før du som takker ja til vaksinen og registrerer deg får ny SMS med tilbud om vaksine. Stavanger kommune har ca. 90.000 innbyggere mellom 18 og 64 år.

Innbyggere i alderen 18-64 år blir innkalt etter alder, de eldste blir kalt inn først. Det er FHIs anbefaling per nå. Hvis det blir endringer vil kommunen informere om det.

Stavanger kommunes nettside er det en oversikt over hvordan kommunen ligger an, og hvilke grupper som står for tur. Her kan du se de ulike prioriteringsgruppene (fra 1 til 9) og hvem som er i de ulike gruppene.

Hvordan vet du om du tilhører en prioritert risikogruppe?

Du tilhører denne gruppen dersom du har:

  • kronisk alvorlig leversykdom
  • en sykdom som behandles med immundempende medisin( ms, revmatiske sykdommer, alvorlige tarmsykdommer)
  • diabetes som behandles med medisiner eller insulin
  • har alvorlig astma og må bruke medisin som inneholder kortison hver dag.
  • har annen alvorlig lungesykdom (Kols ol)som krever medisin hver dag.
  • har overvekt med en BMI på over 35.
  • har demens
  • har hjertesykdom og må ta medisin hver dag.
  • har hatt hjerneslag

Hvor mye koster vaksinen?

Alle har rett på gratis vaksine. Alle som oppholder seg i Norge, også de som oppholder seg her ulovlig, har rett til gratis nødvendig helsehjelp. Kontakt med helsevesenet for å få nødvendig helsehjelp meldes ikke til politiet.

Tilbud om koronatest og koronavaksine gjelder også de som har ulovlig opphold i Norge.

Når bør du ikke ta vaksinen?

Du skal ikke ta vaksinen hvis du er forkjølet, har feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdom. Du skal heller ikke ta vaksinen hvis du har korona og er i isolasjon, eller er i karantene eller venter på svar på koronatest. Personer med kjent allergi for innholdsstoffene i vaksinen skal normalt heller ikke vaksineres.

Du må vente med vaksine til tre måneder etter at du har vært syk med covid-19. Hvis du er gravid og ikke tilhører risikogruppe for alvorlig koronasykdom skal du heller ikke ta vaksinen

Hvor mange er vaksinert?

Per uke 14 var i overkant av 20.000 mennesker i Stavanger vaksinert, noe som tilsvarer cirka 15 prosent av befolkningen. Av de 20.000 er ikke alle fullvaksinerte, men de er registrert i systemet ved at de i det minste har fått første dose. I Stavanger har 92 prosent av dem over 85 år fått første dose. For aldersgruppen 75 til 84 år er tallet 94 prosent.

Målet til Stavanger kommune er at 80 prosent av befolkningen skal vaksineres.

Hvor mange doser får kommunen?

Denne uken, uke 16, får Stavanger 4200 vaksinedoser, og mesteparten av disse går til fastlegene slik at de kan sette dose to på visse pasienter.

Neste uke, uke 17, vil kommunen få 5760 vaksinedoser, noe som er 1540 flere doser enn ventet. Noe av dette går til fastlegene som skal sette dose to på sine pasienter. Mesteparten går til vaksinering av innbyggere i alderen 18-64 med underliggende sykdommer i vaksinesenter Expo (prioriteringsgrupper 5, 6 og 7 i FHIs oversikt).

Hvilken vaksine får du?

For øyeblikket tilbyr Stavanger kommune Pfizer-vaksinen. Den settes med seks ukers mellomrom.

Du blir tilbudt den vaksinen som er tilgjengelig. Dersom du takker nei kan det gå lang tid før du får nytt tilbud. Stavanger kommune jobber med en form for ventelisteordring og vil komme med mer informasjon om hvordan dette fungerer etter hvert.

Hvor fort skjer vaksineringen?

Under en orientering denne uken sa direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, at kommunen håper å vaksinere 2400 personer om dagen.

Nøyaktig antall vaksinerte per dag avhenger av hvor mange vaksiner kommunen får. I Forum Expo vil det være 25 ansatte per skift, og disse vil ha ulike arbeidsoppgaver. Noen er vaksinatører, mens andre foretar registrering, viser folk vei gjennom hallen, og blander vaksiner.

Antall vaksinatører kommer an på hvor mange vaksiner kommunen har tilgang på, men i hallen er det mulig at åtte vaksinerer samtidig. Én vaksinatør kan vaksinere 30 personer i timen.

Hvor kan du parkere når du skal vaksineres?

Alle som skal kjøre bil til vaksinesenteret i Forum Expo oppfordres til å parkere i P-Siddis. Der er Skidatas parkeringssystem FreeFlow klargjort for at det skal være enklere å parkere.

En drop-sone er merket med skilt i Gunnar Warebergs gate for de som blir kjørt til vaksinesenteret.

GPS-adresse er Sonja Henies gate.

Det er HC-parkeringsplasser i P-Siddis. I tillegg er to HC-parkingsplasser etablert mellom Stavanger idrettshall og Tennishallen.

Hva må du huske på når du skal vaksineres?

Når man skal vaksineres er det viktig at man kommer til rett tid – verken for tidlig eller sent. Du må ha med deg ID med bilde (pass, førerkort eller bankkort) og ha på klær som gjør det mulig å blottlegge armen.

På grunn av fare for smittespredning er det ikke anledning til å vente inne i foajeen. Det er heller ikke bra hvis det samles for mye folk på utsiden. Kommunen oppfordrer til å være mest mulig presis og å huske munnbind.

Hva skjer når du kommer til Forum Expo?

De som har fått booket time for vaksinering blir mottatt i døren i Forum Expo. Her får du utdelt munnbind dersom du ikke har det med deg, og du blir også bedt om å sprite hendene.

I Forum Expo er det lagt opp til at man tar vaksinen i et eget avlukke, før man får beskjed om å sette seg ned på en stol og vente i 20 minutter. Disse stolene er også plassert i egne avlukker, noe som gjør at kommunen får plass til flere stoler ved siden av hverandre, og innbyggerne blir noe skjermet.

Vaksinen settes i overarmen på den armen du ikke skriver med. Etter vaksineringen må du vente i hallen i 20 minutter i tilfelle du får en allergisk reaksjon. Det er vanlig prosedyre ved vaksinering.

Får du dokumentasjon på at du er vaksinert?

Koronavaksineringen blir registrert på vaksinasjonskortet ditt som du finner under Mine vaksinerhelsenorge.no. Det jobbes med å få på plass et internasjonalt vaksinepass.

På 51 50 72 20 får du generell informasjon om vaksinasjon i åpningstiden til Innbyggerservice. Åpent mellom 08.30 og 15.00.