Nyheter

Aldri før har så mange søkt seg til UiS – nytt studium er mest populært

8111 søkere har UiS som førstevalg. Det er en oppgang på hele 27,4 prosent fra i fjor.

– 2021 er et rekordår for UiS. Vi har tre nye studieprogram i Samordna opptak i år, og samtlige har gode søkertall. Det viser at vi treffer godt med våre satsinger, og at UiS har framtidsrettede og arbeidsrelevante utdanninger og gode fagmiljøer som studentene etterspør, sier Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS i en pressemelding.

Fredag morgen kom årets søkertall til høyere utdanning fra Samordna opptak. Universitetet i Stavanger (UiS) er den institusjonen i landet som øker mest i antall primærsøkere i årets nasjonale opptak, Samordna opptak. 8111 søkere har UiS som førstevalg, noe som er en oppgang på hele 27,4 prosent fra i fjor. Det er den høyeste søkningen til UiS noensinne. Også lokalt opptak og internasjonalt opptak har framgang i søkertall.

Det er den nye bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll som gjør det aller best. Ingen andre studier i Norge har flere primærsøkere per studieplass enn tollstudiet. Hele 59 søkere konkurrerer om hver studieplass. Med totalt 2064 primærsøkere er utdanningen også den nest mest søkte i antall primærsøkere av de 1324 studiene som tilbys i Samordna opptak. Primærsøker er en søker som har utdanningen som sitt førstevalg på søknadsskjemaet.

Den nye bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll er utviklet i samarbeid med Tolletaten. Utdanningen er den eneste i sitt slag i Norge og gir en unik tverrfaglig kompetanse med emner som juss, handel, etterretning, psykologi og logistikk. Tollutdanningen i Norge var tidligere en egen etatsutdanning.

– Tollstudiet er et godt eksempel på innovasjon og nyskaping i høyere utdanning. Vi utnytter allerede sterke fagområder innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring, psykologi, handel og juss, til å fylle et konkret behov i tett samarbeid med arbeidslivet, sier Fitjar.

– Det er fantastisk at så mange ønsker å ta tollerutdanningen. Vi har alltid hatt mange dyktige søkere til Tolletatens interne utdanning, men var svært spente på hvordan det nye bachelorstudiet ville bli tatt imot. UiS og Tolletaten har i fellesskap utviklet et innovativt studium og vi har jobbet målrettet med rekruttering i de kanalene studentene er til stede. Samtidig har vi de siste årene jobbet bevisst og målrettet for å vise fram Tolletaten som arbeidsgiver, og gi et tett på og ærlig innblikk i våre tolleres arbeidshverdag. Disse høye søkertallene tar jeg som et tegn på at vi har lyktes, sier tolldirektør Øystein Børmer i pressemeldingen.

Mange vil bli sykepleiere

Den nest mest søkte utdanningen ved UiS i Samordna opptak er sykepleiestudiet med over 800 primærsøkere. Her tilbyr UiS i år hele 330 studieplasser.

På tredjeplass er bachelor i økonomi og administrasjon med 552 primærsøkere.

På fjerdeplass er bachelor i psykologi med 313 primærsøkere. Også bachelor i rettsvitenskap gjør det godt med rekordhøye 300 primærsøkere, en økning på hele 39,5 prosent.

Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet, en ny tverrfaglig utdanning som kombinerer samfunnsfag og teknologi, er den tredje mest søkte utdanningen per studieplass.

Det nye årsstudiet i kommunikasjon bidrar til en økning i søkertallene til mediefag på 119 prosent, med 228 primærsøkere til 30 studieplasser. Søkningen til barnehagelærerutdanningene øker med åtte prosent, men de fleste lærerutdanningene går noe tilbake.

Attraktivt for internasjonale studenter

Det lokale opptaket til toårige masterutdanninger og videreutdanninger ved UiS har også gode tall med 5 683 primærsøkere, en oppgang på 1,1 prosent. Det er master i spesialpedagogikk som topper listen med 536 primærsøkere. Praktisk pedagogisk utdanning, både heltid og samlingsbasert, er også på topplisten. På andreplass er master i samfunnssikkerhet med 323 primærsøkere.

UiS er attraktivt også for internasjonale studenter. Det er 4 115 primærsøkere til 301 studieplasser i det rekordstore internasjonale opptaket ved UiS, en økning på 7,6 prosent sammenlignet med i fjor.

For de internasjonale søkerne er det oppgang i de fleste utdanningene, og til sammen nesten 14 primærsøkere per studieplass. Det er Data Science som er mest populær med 422 primærsøkere, og sammen har de tre datautdanningene rekordsøking med over 24 primærsøkere per studieplass.

På nettsidene til UiS kan du se detaljert oversikt og statistikk over tallene.