Nyheter

SUS: – Lokale tiltak har vært nyttige

Stavanger universitetssjukehus har flere innlagte pasienter med påvist korona, og smittevernoverlegen venter at behovet for behandling av sykdommen vil fortsette i ukene som kommer. Om de lokale smitteverntiltakene bør endres eller ei vil han ikke si noe om.