Nyheter

15 pasienter innlagt på SUS – én person død

SUS orienterte om koronasituasjonen.

– Vi har den siste perioden hatt syv pasienter som har fått respiratorbehandling og én av disse døde i går. Pasienten var i 70-årene. I dag har vi fem pasienter på respirator og seks på intensivavdelingen, sier avdelingsoverlege ved intensiv Kristian Strand under en presseorientering torsdag.

Sammen med Strand var også klinikksjef Geir Lende og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe til stede og ga en statusoppdatering knyttet til covid-19.

– Per i dag har vi 15 pasienter innlagt. Smittesituasjonen i området har stabilisert seg, og vi har kontroll på de aller fleste smitteveiene, sier Kleppe før han fortsetter:

– Kommunene jobber godt med smittesporingen, og det er grunn til optimisme. Vi ser at de lokale tiltakene har vært nyttige for å få god kontroll.

Lokale smittetall

Oppdaterte tall fra kommunen viser at det ble registrert 20 nye smittetilfeller i Stavanger onsdag. Av disse er 17 definert som nærkontakter, én har usikker smittekilde, og to har ukjent smittekilde.

Slik er aldersfordelingen:

  • 0–9 år: 4.
  • 10–19 år: 6.
  • 20–29 år: 6.
  • 30–39 år: 2.
  • 40–49 år: 1.
  • 50–59 år: 1.

I Sandnes kommune har én person testet positivt for korona det siste døgnet. Den smittede er en kvinne mellom 20 og 30 år. Smittekilden er ukjent.