Nyheter

Vil få Finnøy-ungdom hjem for en 50-lapp

I sommer starter prosjektet «Hjem for en 50-lapp». Ungdom som skal fra Stavanger sentrum til Finnøy i helgene får tilbud om nattbuss og maxitaxi til en billig penge.

– Det er veldig kjekt å se hvordan både Kolumbus og Stavanger kommune tør å gå nye veier for å få flere til å reise kollektivt. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Nå blir det lettere for ungdom og voksne på Finnøy å komme seg hjem med buss også i helgene, og de trenger ikke lenger bli hentet i privatbiler på ferjekaien midt på natten, sa Håkon Fossmark (MDG) på onsdagens møte i utvalg for miljø og utbygging.

I dag er det få tilbud til ungdom som skal fra Stavanger sentrum til Finnøy og Talgje på kveldstid i helgene. Siste båt til Judaberg går klokken 23.00, og deretter må ungdommen hentes på kaien for å komme hjem. Nå har Stavanger kommune fått innvilget 100.000 kroner i støtte fra Kolumbus til et prosjekt som vil gi Finnøy-ungdom i alderen 16–24 år mulighet til å komme seg hjem på kveldstid i helgene. Prosjektet heter Hjem for en 50-lapp, og skal i første omgang testes for å kartlegge behovet for en slik ordning. Statistikk viser at det bor til sammen 29 personer i dette aldersspennet på Finnøy og Talgje, og politikerne i utvalg for miljø og utbygging er positive til prosjektet.

– I Stavanger arbeider vi hele tiden med å tilrettelegge for at det skal være lett å komme seg rundt i kommunen vår på en miljøvennlig måte. Det er veldig positivt at vi nå får muligheten til å sette i gang et prosjekt som vil bidra til et bedre kollektivtilbud også til Finnøy i helgene. Dette prosjektet kan bidra til mindre biltrafikk, men enda viktigere bidrar det til å gjøre hverdagen litt enklere for innbyggerne i Stavangers nye kommunedel, sier Fossmark.

Gruppeleder i Venstre, Jan Erik Søndeland, er enig i at dette er en veldig kjekk sak.

– Dette viser at vi har et busselskap som tenker innovativt og på hvordan vi kan få til et bedre kollektivtilbud som også fungerer i de ytre delene av kommunen vår, sier han.

– Vi er spente på resultatene og det er kjekt å se at vi har et busselskap som prøver å knytte kommunen vår sammen, og ikke minst legger til rette for de unge, legger Søndeland til.

Vil ha evaluering

Finnøy-ungdommen kan ta første nattbuss fra Stavanger sentrum helgen i uke 33. Bussen skal gå klokken 01.15, og ankomme Sokn bussterminal på Rennesøy klokken 01.41. Her vil en maxitaxi vente for å kjøre ungdommen en fast runde på Finnøy med mulighet for å kjøre et par kilometer inn i stikkveier slik at passasjerene kommer helt hjem. Dersom det er ønskelig at maxitaxien kjører lenger ut fra ruten er det mulig, men kostnaden for dette belastes den enkelte. Maxitaxien kan kjøre en fast rute til Talgje dersom noen av passasjerene skal dit, før den kjører til Finnøy.

Ingebjørg Folgerø (H) synes saken i utgangspunktet er god, men mener det må vurderes hva kommunen skal betale for at folk skal komme seg hjem om natten.

– For kommunen vil dette anslagsvis koste 250.000 kroner i året hvis vi fortsetter på kommunens regning, sier hun.

– Det er ikke alle steder det går nattbuss i det hele tatt, og de som bor i disse områdene må også komme seg hjem, legger Folgerø til.

Hun fremmet derfor følgende tilleggsforslag på vegne av H, V og Frp: «Tiltaket skal evalueres. Når evalueringen kommer som sak, skal den inkludere en redegjørelse for overordnede prinsipper og konsekvenser ved eventuell framtidig kommunal subsidiering av transport, herunder bl.a. avstand fra kollektivtransport fra ulike boområder i kommunen (urbane og rurale strøk), en evaluering av ulike gruppers behov for evt. subsidiert transport, kostnader for kommunen, etc.»

Tilleggsforslaget fikk stemmene til H, V og Frp, og falt.

Fornøyde på Finnøy

I utgangspunktet gjelder tilbudet for ungdom i alderen 16–24 år, og egenandelen for dem er 50 kroner. Personer over 24 år kan også benytte seg av tilbudet. Egenandelen for dem er 100 kroner, og det forutsetter at det er plass i maxitaxien. I tillegg til egenandelen må hver enkelt betale for ordinær bussbillett på nattbuss. I første omgang skal prosjektet gå ut året, og dersom tilbudet blir brukt vil administrasjonen se på muligheten for samarbeid med Kolumbus om et tilbud også etter 2021.

Leder i Finnøy kommunedelsutvalg, Birger Wikre Hetland (Sp), synes ordningen er veldig god. Han forteller at på Finnøy er de glade for at det kan settes i gang et slikt prosjekt.

– En 50-lapp er ingen stor kostnad, men man må ha i mente at det er i tillegg til ordinær sats på nattbussen. Det er derfor heller ikke kjempebillig, men jeg håper og tror at ungdommen tar imot det og vil bruke det.

– Dette er ikke et heldekkende tilbud for kommunedelen, men vi liker svært godt at dette er en begynnelse. Klarer vi å dekke Finnøy er mye gjort.

Følgende oversendelsesforslag ble fremmet på vegne av Ap, FNB, MDG, og Sp: «Finnøy kommunedelsutvalg tar forslaget til orientering med følgende tillegg: Utvalget ber om at det utføres en undersøkelse for den gruppen innbyggerne som faller utenfor prosjektets målgruppe slik at et evt. ønske / behov kan synliggjøres også for den gruppen. Alle som er i aldersgruppen utenfor målgruppen bør etter min mening også ha en mulighet til å benytte et slik tilbud, og da ikke kun dersom det er ledig plass. Det bør ikke fastlåses til kun ungdom.»

Oversendelsesforslaget ble også enstemmig vedtatt i Finnøy kommunedelsutvalg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: