Nyheter

Færre arbeidsledige

Arbeidsledigheten i Rogaland fortsetter å krype nedover i april.

Den siste uken ble det 203 færre registrerte arbeidssøkere i fylket, ifølge en pressemelding fra NAV Rogaland.

Ferske NAV-tall fra tirsdag 20. april viser at det er 16 175 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Rogaland fylke.

Færre registrerer seg som helt eller delvis arbeidsledige. 9 248 personer er helt ledige i Rogaland, noe som er 172 færre enn i forrige uke. Det utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis er 4,2 prosent helt ledige.

5 560 personer er delvis ledige. Det er 102 færre sammenlignet med forrige uke. 2,1 prosent er dermed delvis uten arbeid. Landsgjennomsnittet er 2,4 prosent. I tillegg er 1 469 arbeidssøkere i et arbeidsrettet tiltak i Rogaland. Det utgjør 0,6 prosent.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet i Rogaland har vært positiv de siste ukene. Hver uke i april har ledigheten gått nedover. Lokale smitteverntiltak har sørget for noen regionale forskjeller, og eventuelle tiltak vil også påvirke de kommende ukene, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen, i pressemeldingen.

Haugesund har høyest ledighet

4,8 prosent av arbeidsstyrken i Haugesund kommune er helt ledige. Det er høyest i Rogaland. I Stavanger er ledigheten på 4,2 prosent, mens Sandnes har 3,9 prosent. Størst nedgang fra forrige uke hadde Haugesund, Karmøy og Tysvær.

– De tre kommunene på Haugalandet fikk en markant oppgang i ledigheten da strenge smitteverntiltak ble iverksatt i mars. Når tiltakene ble opphevet, ser at ledigheten går nedover igjen, men i et noe saktere tempo sammenlignet med da den gikk opp, sier Haftorsen.

Yrkesgruppene med høyest ledighet er fremdeles reiseliv og transport og butikk og salgsarbeid med henholdsvis 1 676 helt ledige og 1 197 helt ledige. Størst nedgang den siste uken har butikk og salgsarbeid hatt med 52 færre helt ledige innenfor den yrkesgruppen.