Nyheter

Her blir det omkjøring i ett år til

Sørgående løp i Auglendstunnelen skulle etter planen åpnes for biltrafikk i juni. Nå blir det utsatt et år.

– Vi er glade for at vi nå har fått midler til også å bygge nye portaler. Det betyr at bruken av det nye kjørefeltet blir optimal, sier prosjektleder Kari Smådal Turøy.

Oppgraderingen av sørgående løp i Auglendstunnelen skulle etter planen åpnet i juni, men nå kommer omkjøringen via Sykkeltunnelen til å vare ett år til. Grunnen er at det også skal bygges nye portaler.

Inne i tunnelen har Statens vegvesen jobbet med å skifte takplatene i tunneltaket. I tillegg har de også utvidet med et nytt kjørefelt, slik at det skal bli enklere for nødetatene å komme seg forbi. Neste skritt blir altså å utvide tunnelens «åpninger», altså portalene.

– Da vi startet arbeidet med Auglendstunnelen var det ikke penger til å skifte portalene, men vi så etter hvert at de var såpass dårlige at vi måtte gjøre noe med dem. Blir de stående som de er nå vil det bli en innsnevring i inn- og utkjøringen, men med nye portaler blir åpningen større og de nye portalene blir like brede som inne i selve tunnelen, sier Turøy til RA.

– Dette er spesielt viktig når det nye sykehuset blir tatt i bruk. Eksisterende portaler er ikke brede nok til at det kan passere tre biler i bredden, men med nye portaler blir det løst, sier prosjektlederen.

I dårlig stand

Det er flere grunner til at vegvesenet velger å bygge portalene nå.

– De viste seg å være i dårligere stand enn først antatt. Vi visste at de ikke var helt topp, men da vi begynte å pirke i dem så vi at det var mer løs betong enn vi trodde. Da var det enda mer fornuftig å få det gjort nå, sier Turøy.

Logistikkmessig er det også enklere å gjøre det nå, forklarer hun.

– Nå har vi allerede omkjøringen gjennom Sykkeltunnelen, så det er jo mye mindre styr å gjøre det nå. Gjør vi det senere må vi legge om trafikken på nytt, sier Turøy til RA.

Slår positivt ut

Etter planen skal Auglendstunnelen være ferdig og klar for gjennomkjøring i april 2022. Turøy sier omkjøringen har gått veldig fint til nå, og opplyser samtidig om at 50-fartsgrensen vil bli stående mens arbeidet pågår.

– Det som er bra med det er at man får maksimal trafikkavvikling mellom 50 og 60 km/t. Du avvikler faktisk mer trafikk per time i 50 enn i 90. Så sett i forhold til trafikkavvikling og kø slår det positivt ut, sier hun.

Hun er glad for at omkjøringen har gått uten store problemer, noe som gjør det enklere å bygge portalene mens Sykkeltunnelen benyttes til omkjøring.

– Vi ser at det er lite kø, også i rushtiden. Jeg vil benytte anledningen å takke bilistene for at de er tålmodige og tar hensyn, sier Turøy.