Nyheter

Vil sprenge holmer for å gi plass til skip

Stavanger Havn ønsker at innseilingen til Vågen skal være så trygg som mulig, og støtter Kystverket sitt prosjekt som legger til rette for utgrunning i hovedled inn til Stavanger havn. – En katastrofe, sier politikere og Naturvernforbundet.