Nyheter

Høyere skatteinngang og fall i arbeidsledigheten

Skatteinngangen i Stavanger kommune ble høyere i mars i år enn i samme måned i fjor.

– Dette skyldes delvis at mars i fjor var lav grunnet nedstengingen av landet og utsatte forfallsfrister, og at kommunene i år vil få beholde litt mer av de skattepengene som kommer inn, skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

Mars er en stor skattemåned grunnet flere terminforfall på skattekrav og nye fordelinger.

– Per 1. kvartal har Stavanger kommune en skatteinngang på 1,7 milliarder kroner, noe som er 5,1 prosent høyere enn samme periode i fjor. Grunnet et spesielt fjorår, vil vekstprofilen bli noe annerledes de første månedene i år. Budsjettert vekst for 2021 er 5,6 prosent, skriver kommunen.

Tall for landet er ikke offentlige for mars ennå. Etter februar var veksten 1,0 prosent, om lag 6 prosentpoeng under antatt nivå for 2021. Det er forventet at landssnittet også øker betydelig etter mars.

Arbeidsledigheten faller mer i Stavanger enn for landet

Videre i pressemeldingen skriver kommunen at arbeidsledigheten viser en fallende tendens i Stavanger, fra 5,0 prosent i januar til 4,0 prosent målt i slutten av mars. Nivået er nå litt lavere enn hva det var i fjerde kvartal i fjor. Samtidig er det første gang på seks år at arbeidsledigheten lokalt også ble lavere enn landsgjennomsnittet, som ble på 4,2 prosent i mars. I Rogaland ble arbeidsledigheten 3,7 prosent i mars. I tillegg kommer delvis ledige med 2,5 – 2,7 prosent av arbeidsstyrken, samt 0,5 – 0,6 prosent som går på arbeidsrettede tiltak.

I Rogaland fikk Haugesund høyeste arbeidsledighet i mars med 5,3 prosent grunnet smitteverntiltakene på Haugalandet. Til sammenligning har Oslo erfart 6,4 prosent netto arbeidsledighet siden nyttår.