Nyheter

35 nye smittetilfeller

Oppdaterte tall fra kommunen viser at det er 35 nye smittetilfeller i Stavanger og Sandnes.

Tirsdag testet 28 personer positivt for koronaviruset i Stavanger. Av disse er 19 definert som nærkontakter, fire har ukjent smittekilde, og fem har usikker smittekilde.

957 personer testet seg tirsdag.

Smittetilfellene fordelt på alder:

0-9: 3

10-19: 9

20-29: 6

30-39: 4

40-49: 1

50-59: 3

60-69: 2

Flere skoler i Stavanger er rammet av viruset, og tirsdag ble det registrert ett smittetilfelle blant elevene på Kannik skole. Ti ansatte og 23 elever er i karantene. Én ansatt ved Eiganes skole fikk påvist smitte, og ti ansatte og 35 elever er satt i karantene. Ved Hundvåg skole er én ansatt smittet, og 3.-, 4.- og 5.-trinn har hjemmeskole inntil smittesporingen av nærkontakter er ferdig.

Sju nye tilfeller i Sandnes

Tirsdag ble det registrert sju nye smittetilfeller i Sandnes kommune. Disse tilfellene fordeler seg som følgende:

  • Barn 0–10 år (nærkontakt)
  • Barn 0–10 år (nærkontakt)
  • Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt)
  • Mann 30–40 år (kjent smittekilde)
  • Kvinne 20–30 år (nærkontakt)
  • Kvinne 30–40 år (nærkontakt)
  • Kvinne 40–50 år (nærkontakt)