Nyheter

Utfordrende situasjon – flere klynger og mer ukjent smitte

Smittesituasjonen i Stavanger er fortsatt utfordrende. Det er flere klynger og mer ukjent smitte, og selv om kommuneledelsen ser at mye av smitten oppstår i husstandene har den nå forflyttet seg til skolene.