Nyheter

Derfor vil Erna starte gjenåpningen av Norge

Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert som gjør at Solberg-regjeringen nå vil åpne opp.

Mens ordførerne på Nord-Jæren sitter i beredskapsmøte for å diskutere eventuelle lokale tiltak, talte statsminister Erna Solberg (H) til nasjonen under en pressekonferanse klokken 16.00 tirsdag.

Der fortalte hun at Norge starter gjenåpningen av store deler av Norge denne uken.

Solberg sier det er tre grunner til at hun føler seg trygg på å starte gjenåpningen av Norge nå.

– Da jeg redegjorde for Stortinget sa jeg at vi ville basere oss på data ikke datoer når vi skulle åpne opp, og vi er nå der at vi kan gjennomføre første steg av gjenåpningsplanen, sier Solberg.

Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert som gjør at Solberg-regjeringen nå vil åpne opp.

– Tiltakene som ble innført før påske synes å ha god effekt. Derfor reverserer vi disse tiltakene nå fra og med fredag, sier Solberg.

Dette er tiltakene som gjelder nå:

Dette er de nasjonale koronatiltakene som er nye eller endrede, og som gjelder fra og med 16. april:

  • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
  • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
  • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Vurderer neste gjenåpningstrinn tidlig i mai

I starten av mai skal regjeringen vurdere om det er trygt nok å gjennomføre neste trinn i gjenåpningsplanen.

– I første halvdel av mai vil vi vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 i gjenåpningsplanen i løpet av mai måned. Det vil selvsagt være avhengig av smittesituasjonen, sykdomsbyrden og kapasiteten i helsevesenet, sa statsminister Erna Solberg (H) under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

I trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen. Det betyr blant annet mer fysisk undervisning, at flere kan samles hjemme og i forbindelse med arrangementer og at skjenketiden utvides til midnatt.

Tometeren skrotes – nå gjelder enmetersregelen igjen

Statsministeren varsler at det igjen skal være enmeteren som gjelder som råd for hvor god avstand nordmenn må ha mellom hverandre.

Da tiltaksnivået ble strammet inn før påske, gikk vi fra 1 til 2 meter i avstandskrav. I første trinn av gjenåpningen av Norge reverseres dette, slo statsministeren fast på en pressekonferanse tirsdag.

Dermed er det igjen enmetersregelen vi er blitt kjent med siden mars i fjor som er gjeldende.

Det vil imidlertid være krav til 2 meters avstand mellom grupper på enkelte arrangementer.

Nasjonal skjenkestopp oppheves

Regjeringen åpner for skjenking fram til klokken 22 der det er matserving fra fredag, opplyste statsminister Erna Solberg (H) tirsdag.

Det nasjonale skjenkeforbudet ble innført før påske.

Krav om matservering og skjenkestopp klokken 22 var også gjeldende før 25. mars.

En del kommuner har innført skjenkestopp lokalt.

Barn som driver kultur, likestilles med idrettsbarna

Samme regler vil heretter gjelde for barn som driver med kulturaktiviteter som for dem som er i barneidretten. Det betyr flere tilskuere på arrangementer.

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sa på pressekonferansen tirsdag at han hadde gode nyheter til de barna som ikke er aktive i idretten.

– Også de som driver med andre fritidsaktiviteter enn idrett, kan nå være inntil 50 personer til stede. Idrett og kulturarrangementer behandles nå likt. Det vil kunne være 100 tilskuere hvis det er fast tilviste plasser, slik regelen er for andre arrangementer, sier Ropstad.

Problemene med J&J-vaksinen har liten påvirkning

Solberg sier at det vil ta lenger tid før alle er vaksinert hvis vi ikke kan bruke Johnson & Johnson-vaksinen.

Men det at Johnson & Johnson tirsdag varsler at de utsetter utrullingen av vaksinen i Europa mens mulige bivirkninger granskes, påvirker ikke gjenåpningsplanen i Norge, sier Solberg.

– For gjenåpningen fremover er det fortsatt tre parametere vi skal vurdere, og vaksinene er ett av dem. Hovedtyngden av Johnson-vaksinen ville kommet i juni, så for neste trinn i mai vil den ha mindre betydning, sier statsministeren.

– Men det har betydning for når vi er ferdig med vaksineringen, det må vi være tydelige på. Da er det enda viktigere at vi oppnår resultater på de to andre parameterne, smittesituasjonen og kapasiteten i helsevesenet. Jo færre vaksinerte, jo viktigere blir de andre parameterne i en videre gjenåpning, sier Solberg.