Nyheter

Korona: De siste lokale tallene

20 nye smittetilfeller registrert i Stavanger og Sandnes.

Det er registrert 13 nye smittetilfeller i Stavanger, syv nye i Sandnes.

I Stavanger kommune opplyses dreier det seg om åtte nærkontakter, fire med ukjent smittekilde og ett nytt tilfelle med usikker smittekilde.

Aldersfordelingen på de smittede er som følger:

  • 0-9 år: 2
  • 10-19 år: 3
  • 20-29 år: 1
  • 30-39 år: 2
  • 40-49 år: 2
  • 50-59 år: 3

Totalt ble 660 personer testet i Stavanger.

Smitte på skoler

Det er også registrert smitte ved to skoler i Stavanger siste døgnet.

En elev på 4. trinn ved Madlavoll skole har testet positivt for covid-19. Det medfører at 53 elever på 3. og 4. trinn og åtte lærere må i smittekarantene.

I tillegg må en rekke ansatte i ventekarantene. Dette gjør at skolen og SFO ikke kan opprettholde driften og holder stengt fredag.

– Alle som må i smittekarantene er informerte og deres nærkontakter må i ventekarantene. Vi jobber nå med smittesporing for å få oversikt over hvor mange av de ansatte som må i ventekarantene. For å være på den sikre siden har vi valgt å holde skolen stengt i morgen, til vi får mer oversikt over situasjonen, sier rektor Camilla Gramstad Hagevold.

To på læringssenter

To voksne elever ved Johannes læringssenter har testet positivt for covid-19. To klasser, med totalt 15 elever og fire lærere, er i karantene. Deres nærkontakter må i ventekarantene.

– Alle berørte er varslet, og deltagerne i de berørte klassene vil få tilbud om digital undervisning, opplyser rektor Harald Nedrelid via Stavanger kommunes nettsider.

Smittesporing pågår og andre som eventuelt må i ventekarantene vil bli kontaktet etter hvert som situasjonen blir avklart.

Sandnes: Syv nye smittet

Sandnes kommune melder om syv nye tilfeller av koronasmitte. Fem av disse er nærkontakter, mens smittesporing pågår for de to andre som er smittet.

Aldersfordelingen på de smittede i Sandnes er:

  • 20-30 år: 3
  • 30-40 år: 1
  • 50-60 år: 2
  • 70-80 år: 1

Mer smitte på aktivitetssenter

Kommunen melder videre at blant de smittede er ytterligere en beboer på Rovig bo- og aktivitetssenter.

Den smittede bor på den samme avdelingen som fikk påvist smitte blant beboere og ansatte tidligere i uken.

Da ble det klart at en beboer med koronasmitte bo- og aktivitetssenter døde, og fem andre beboere også var smittet.

Samtlige beboere ved institusjonen er fullvaksinert mot koronaviruset.

Også fem ansatte ved aktivitetssenteret har fått påvist koronasmitte, og flere er i nærkontaktkarantene.